Tefekkür

ÖRÜMCEĞİN YARATILIŞINDAKİ İBRETLER- 1

Reklam

“Allah’tan başka dost edinenlerin hali, kendine ağ ören örümceğe benzer. Halbuki evlerin en çürüğü örümcek yuvasıdır, eğer bilmiş olsalardı.” (Ankebut Suresi: 41)

Kur’an-ı Kerim’de bulunan bir çok surelerin adı, Allah’ın yarattığı kudret mucizelerinden olan canlılardan meydana gelir. Allah onlarla misaller verir ve önemine binaen yaratılışlarına dikkat çeker. Kur’an-ı Hakîm’in yirmi dokuzuncu sûresi Ankebut Suresidir. Ankebut ise örümcek demektir. Örümcek de diğer canlılar gibi tam bir kudret harikasıdır.

Kırk bine yakın çeşidi olduğu tespit edilen örümceklerin, bir kaç santim küçük olanlarından otuz beş santime kadar değişen büyük olanlarına kadar farklı yapıları vardır. Eklem bacaklılardan olan böcekler üç çift ayaklara sahipken, örümceklerin dört çift ayakları vardır. Üç veya dört çift basit gözlere sahiptirler. Ayağa benzediği için, duyu ayakları adı verilen ve tatma ve koklama vazifesi de gören önde iki adet ayağı daha vardır. Ağzında, avını yakaladığı zaman zehrini akıttığı iki iğnesi bulunur. Zehir şırınga edilen sinek, böcek ve emsali canlılar anında felç olur. Örümcek o canlının iç organlarına bir takım enzimler de şırınga ederek onları eritir. Midesini bir pompa gibi kullanarak eriyen iç organları midesine indirir. Böcekten geriye sadece boş bir kabuk kalır.

En yüksek dağların zirvelerinden, en çukur kanyonlara kadar  her yerde bulunan ve her iklimde yaşayabilen örümceklerin karın kısmında sağlı sollu üçer delik ve her delikte yüz civarından incecik örümcek ağı üretim merkezleri vardır. İpek böceğinin ağız salgısıyla ürettiği ipek iplikçiğinden daha ince, fakat aynı kalınlıktaki bir çelik telden daha sağlam olan örümcek ağları, yere dikey olarak örülen geometrik şekilleriyle muhteşem bir sanat harikasıdır. Daha önce hiç ağ görmemiş olan bir yavru örümcek dahi, bu dahiyâne ağı rahatlıkla örmekte ve küçük sinek ve böcekleri yakalamak için bir tuzak olarak kullanabilmektedir. Bu halleriyle, arılar ve karıncalar ve emsali canlılar gibi ilhama mazhar olarak iş gördüklerine şahitlik yapmaktadırlar. Sanki dünyaya gelmeden önce başka bir âlemde eğitimden geçmiş gibi fıtrî vazifelerini noksansız yapan bu varlıklar, Yüce yaratıcının varlık ve birliğinden haber vermektedirler. Bu harika yaratılış ve mükemmel sanat eseri olan örümceğin bu mucizevî yapısı evrimle yahut tabiat ve tesadüfle izah edilemez.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap