Risale-i Nur Hizmeti

ÖNCE PROBLEM BİR İNSAN OLMAMAK- 1

Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, alternatif bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama ve dayatma yolunu tercih etmedi.

Milletin genel olarak zayıflayan imanlarını kurtarmak ve kuvvetlendirmeyi asıl maksat yapan bu hareket, fertten cemiyete giden bir ıslahat metoduyla, fıtrî seyri içinde toplumun aslına, özüne ve köklerine dönmesini ve sahiplenmesini tercih etti.

Hiç de kolay olmayan ve çeşitli zulüm, işkence, takip, tevkif, fitne ve entrikalara muhatap olan bu cereyan, zor olan imar, inşa ve tamiri esas aldı. Öyle zamanlar oldu ki, toptan imha edilmek gibi durumlarla karşı karşıya kaldılar. Ama, hiç bir zaman devlete ve millete küsmeyi akıllarından bile geçirmediler. Her zaman ve zeminde müspet hareket etmeyi vazgeçilmez bir hizmet anlayışı kabul ettiler. Bundan dolayı, milletin birlik ve beraberliğinde, emniyet ve huzurun temininde büyük pay sahibi oldular. Şimdiye kadar Nur Talebelerinin hiç bir grubundan emniyet ve huzuru bozacak yanlış bir hareketlerine şahit olunmadı ve bundan sonra olunmayacak da.. Çünkü, Risale-i Nur’un verdiği müspet hareket dersi, böyle şeylere mânidir.

Bu vatanda yaşayan bütün millet fertlerinin, mensubu olduğu dinini samimi bir tarzda yaşamasını hedefleyen ve tahkiki iman derslerini neşrederek onların ebedi hayatlarının kurtulmasını gaye edinen Risale-i Nur hareketi, Batı standartlarında bir demokrasiyi, temel hak ve hürriyetlerin hayata geçmesini, İslâm adına hararetle savunur. Demokratik değerlerle içi doldurulmuş bir cumhuriyet rejimini din namına müdafaa eder. Millet bünyesinde var olan farklılıkları birer zenginlik olarak görür. Herkesi ve her kesimi olduğu gibi kabul eder ve saygı duyar. Kendi kimlik ve kişiliğindeki duruşunu muhafaza ederken, diğer kimliklerin varlığı onları rahatsız etmez. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap