Hayat

ÖNCE PROBLEM BİR ADAM OLMAMAK

Cemaat bünyesinde bulunan her bir Nur Talebesinin en birinci vazifesi, önce problem çıkaran bir adam olmamak, sonra hizmete ne katkıda bulunabilirse onu kâr kabul etmektir. Zira “Bir cemaate dahil olanın, o cemaatin nizamını ihlâl etmemek gerektir.” (Muhakemat)

Problemli bir adam olduktan sonra, dağ gibi hizmetler yapıyor görünse de bir anlamı olmaz. Çünkü, o gibi hizmetlerde ihlâs kalmaz. İhlâsın kaybolduğu yerdeki bir amelin mahiyetinde Allah’ın rızası olmadığından, o ameller sahibini mahşer günü sıkıntıya sokmaktan başka bir anlam ifade etmez.

İşte, Risale-i Nur’dan “Mert ve vicdanlı bir mümin, küçük ve cüz’i bir hata veya menfaatle, yüzer zararı ehl-i imana vermez. Eğer hata etse verse, çabuk tövbe etmek lâzımdır.”dersini alan bir Nur Talebesi, bulunduğu hizmet mahallinde herkesin takdir ettiği ve meşveretsiz hareket etmeyen bir kişiliğe sahiptir. Zira, “İstişare eden, pişman olmaz.”hadis-i şerifi pusula gibi ona kılavuzluk etmektedir.

Kendisine haksızlık edildiğine vicdanen inansa ve kalben müsterih olsa bile, yine de problem çıkarmak ve hakkını aramak için ortalığı karıştırmak doğru değildir. Fitne zamanlarında sabır gücünü kullanmak ve bir hayli zaman alsa da, gerçeklerin muhakkak bir gün meydana çıkacağını beklemek icap eder. Yangına körükle gitmek veya benzin dökerek netice alacağını zannetmek ahmaklıktır. “Fitne zamanında oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen fitneye koşarak gidenden daha hayırlıdır.”hadis-i şerifi hiç akıldan çıkarılmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap