Kabre Gülerek Girenler

ÖLÜMÜ GÜLEREK KARŞILAYANLAR- 1

Tarih boyunca insanı dehşete düşüren hakikatlerin başında ölüm gerçeği gelmektedir. Ölümün mahiyetini bilmeyen ve ölüm ötesindeki ebedi hayata inanmayan insanlar için ölüm, yokluk, hiçlik, sonsuza kadar mahvolmak, kaybolup gitmek, bütün sevdiklerinden ebediyen  ayrılık, bir daha dirilmemecesine çürüyüp gitmek olarak algıladığından, ölümden köşe bucak kaçmaya çalışırlar. Fakat kaçıp durdukları ölüm, vakti geldiğinde ansızın karşılarına çıkar ve çok sevdikleri bu dünyadan alıp götürür.

Hayatın gayesini bilen, kimin tarafından ve niçin bu dünyaya gönderildiğini  idrak eden müminler için ölüm, vazife-i hayat külfetinden bir paydos, bir terhis ve yüzde doksan dokuz ahbabına kavuşmak için bir pasaporttur. Bâki ve daimi bir hayata geçmek için bir ön adımdır. Dünya meydanındaki imtihanını veren müminler için ücret almaya bir geçiştir. Cennet-i âlâya ve rıza-yı Mevlâya ulaşma vesilesidir.

Kasım Ali Güngör Ağabey bu hakikatleri Risale-i Nur vasıtasıyla en yakından bilen, ona göre hayatını tanzim eden ve ölümü gülerek karşılayan bahtiyar müminlerden biriydi. Nurculuk faaliyetlerinden ve çekinmeden dâvâsını tebliğ etmesinden dolayı yirmi iki yaşında askerlikten atılan bu kahraman ağabey, elektronik tamircisi olarak sivil hayatını devam ettirdi. Risale-i Nur ile imana hizmet onun hayatının en büyük gayesi olmuştu. Böylece, yüzlerce insanın Nurlarla tanışmasına vesile olan Kasım Ali Ağabey, hayatının sonlarına doğru bir müddet Ankara’da kaldı. Hemen her gün Hacı Bayram semtindeki ULUS-27 dershanesine gelir, Salı günleri de oradan Yeni Asya bürosundaki derse katılır ve evine dönerdi. Mahalle ve umumi dersleri de kaçırmazdı. Önemli bir hastalığa yakalandığı halde, nefsinin tembelliğine fırsat vermezdi. Daima gülümseyen bir siması vardı.

İttihat gazetesiyle başlayan ve Yeni Asya ile devam eden çizgisini hiç bozmadı. İyi bir Yeni Asya okuyucu idi. Ara sıra yazılar da yazıyordu. “Gazete, cemaatin fikrî birliğini temin ediyor.” derdi. Aynı zamanda sağlam bir demokrattı. Başka türlü hareketlere itibar etmezdi. Bu duruşunu her zaman muhafaza etti.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersi)

Reklam

Yorum Yap