İman ve İbadet

ÖLÜM PERDESİNİN ARKA YÜZÜ- 2

(Dünden devam)

Ölümün dış yüzünden ziyade arka yüzünü gören ve Kur’an gözlüğü ile  onun hakiki güzel cihetini keşfeden Bediüzzaman Hazretleri ölümü ne kadar güzel izah eder: “Nur-u Kur’an ile gördüm ki, ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de, fakat mümin için asıl siması nûrânidir, güzeldir gördüm. Ve çok risalelerde bu hakikati kat’i bir surette ispat etmişiz. Sekizinci Söz ve Yirminci Mektup gibi çok risalelerde izah ettiğimiz gibi, ölüm, idam değil, firak (ayrılık) değil, belki hayat-ı ebediyenin mukaddimesidir, mebdeidir (başlangıcıdır) ve vazife-i hayat külfetinden bir paydostur ve bir  terhistir, bir tebdil-i mekândır, berzah âlemine göçmüş kafile-i ahbaba kavuşmaktır. Ve hâkezâ, bunlar gibi hakikatlerle ölümün hakiki güzel simasını gördüm. Korkarak değil, belki bir cihette müştakâne (arzu ile) mevtin yüzüne baktım.” (Lem’alar s. 519)

Kalp ve vicdanında ebediyen yaşamak ve sonsuza kadar saadetli bir hayat sürmek gibi duygular taşıyan her insanın, bu hakikate ulaşması için bir defa ölmesi yeter. Çünkü, ölümle ebedi hayata adım atılır. ölüm hendeğini atlayan insanlar için artık ölümsüz bir hayat başlamıştır. İnkârcılığından ve ihmâlinden  dolayı âhiret saadetini kaybedenler, ayetlerin beyanına göre “Keşke toprak olsaydım!” diyerek bin defa ölmek isteseler de, artık ölmek gibi bir durum olmayacaktır. Çünkü, orası ölümsüzlük ülkesidir.

Allah’a ve âhirete inanan müminler için ölüm, dünya zindanından saadet saraylarına ve cennet bağlarına bir uçmaktır. Nasıl ki, daracık anne karnından bu geniş dünya memleketine doğmak saadetli bir durum ise, ölüm dahi bu dar dünyadan âhiretin geniş hayatına yeni bir doğum gibidir. Kimse anne karnına geri dönmek istemediği gibi, âhiretini kazanan müminler de, bu dünyaya tekrar dönmek istemezler.

Ölüm ötesinde, müminler için ebedi saadetler vardır. Dostları ve sevdikleriyle  birlikte ebedi beraberlik vardır. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş ve ne de insan kalbinden geçmemiş cennet nimetleri vardır. Ve hepsinden öte Allahü Zül Celâlin sonsuz güzelliğini görme nimeti vardır. Cenab-ı Hak, hepimize bu nimetlere kavuşmayı nasip etsin ve rızasına nail eylesin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

 

Reklam

Yorum Yap