İnsan Ve Toplum

ÖĞRENİM HAKKI

İnsanların temel hak ve hürriyetleri arasında öğrenim hakkı ve eğitimde fırsat eşitliğinin, kendi şartları içinde ayrı bir yeri ve değeri vardır. Zira, İslâm dinine göre ilim öğrenmek, erkek ve kadın bütün Müslümanlara farzdır. Cenab-ı Hakkın ilk emri “Oku!”olarak gelmiştir. Bu emre hem dînî hem de fennî ilimler dahildir. Sevgili Peygamberimiz de(asm) “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.”buyurarak, bu mânâyı teşvik etmektedir.

Yüzde doksan dokuzu Müslüman bir toplum olan Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları, dininden aldığı hassasiyet ve modern hayatın getirdiği yeni şartlarla, ilim tahsiline önem vermiştir. Maddi durumu müsait olmayan aileler bile “Ben okuyamadım ama çocuğum okusun.”düşüncesiyle evlatlarını üniversiteye göndermek için bütün imkânlarını zorlamaktadır. Anadolu gençleri de bu fedakârlıkların hakkını vermekte ve bir çoğu okuduğu okulların birincilik ve ikincilik derecelerini almaktadırlar.

Bahsi geçen genç  insanların bir kısmı kız öğrencilerdir. Gerçekten onların okullarındaki başarıları takdir edilecek boyuttadır. Açık olsun, tesettürlü olsun bu gençler birbirini gayet iyi anlamakta ve karşılıklı saygı çerçevesinde demokratik bir yapı meydana getirmektedirler. Böylece, toplumun devletten daha olgun ve demokrat olduğunu göstermektedirler.

Her müesseseden daha ziyade hür olması gereken üniversitelerde, anayasa ile teminat altına alınan vicdan ve din hürriyetine, öğrenim hakkına, eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olan bir kısım uygulamalar yapılırsa, bu tür yanlışlıklar hür dünya ülkeleri nezdinde Türkiye’yi antidemokrat durumuna düşürür. Bu ise, ülkemizin hak etmediği bir durumdur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap