İnsan Ve Toplum

ÖFKESİNİ YUTANLAR- 2

Öfke duygusunun kontrol altına alınmasında, asrımızın büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Hazretleri hayatının bütün alanlarında bize muhteşem örnekler sunmaktadır.

Bahsi geçen örneklerden birisi: “İki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz gıyabımda tezyifkârâne, hakaretli sözler söylemişti. Bir saat kadar Eski Said damarıyla müteessir oldum. Sonra, Cenab-ı Hakkın rahmetiyle şöyle bir hakikat kalbe geldi, sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helâl ettirdi. O hakikat şudur: Nefsime dedim: Eğer onun tahkiri ve beyan ettiği kusurlar, şahsıma ve nefsime ait ise, Allah ondan razı olsun ki, benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise, beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret-i kâzibeden (yalancı şöhretten) kurtarmaya yardımdır. Evet, ben nefsimle musalâha etmemişim. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda ve koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese ve gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak gerektir. Eğer o adamın tahkiratı, benim imana ve Kur’an’a hizmetkârlık sıfatıma ait ise, o bana ait değil. O adamı, beni istihdam eden Sahib-i Kur’an’a havale ediyorum. O azizdir. Hakîm’dir.” (Mektubat s. 100)

Cemiyetin en küçük parçası olan aile hayatından tut, sosyal hayatın bütün tabakalarına varıncaya kadar, her alanda karşılaşma ihtimali bulunan her türlü doğru ve yanlış, insanı çileden çıkaracak ve öfke duygusunu galeyana getirecek olaylar karşısında takip edilecek yol budur. İnsan kendinden eminse ve kendinde bulunmayan şeylerle suçlanıyorsa, çok fazla üstünde durmamalı ve doğru bilgilerle karşılık  vermelidir. Allah, kullarının her hal ve hareketlerini gören, hatta insanların kalbinden geçenleri dahi bilendir. Hazret-i Yakup Aleyhisselam gibi düşünmeli ve “Ben işimi Allah’a havale ettim. Şüphesiz O, muhakkak kullarını görendir.” demelidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersi)

Reklam

Yorum Yap