Hayat

NUR HAREKETİ VE GRUPLAŞMALAR

İnsanlar tornadan çıkmış gibi tek bir fıtratta yaratılmadığından farklı meşrepler olmuş ve aynı mesleğin mensubu olduğu halde, değişik gruplaşmalar meydana gelmiştir.

Nur hareketinde de, Risale-i Nur mesleğini farklı anlama ve yorumlamalar  sebebiyle, gruplaşmaların önüne geçilememiştir. Özellikle, Nur mesleğinin imanla ilgili değil, içtimai ve siyasi alana bakan ölçü ve prensiplerinin farklı yorumlanması, gruplaşmaların özünü teşkil etmektedir. Zahirde görünen sebepler bunlardır. Arka planda olanları ise Allah bilir.

İstikbalde meydana gelmesi muhtemel bu duruma, gerçekçi çözüm yolu gösteren Bediüzzaman “Risale-i Nur, bir daire değil, mütedahil (içiçe) daireler gibi tabakatı var. Erkânlar ve sahipler ve haslar ve nâşirler ve talebeler ve taraftarlar gibi tabakatı (tabakaları)var. Erkân dairesine liyakati olmayan, Risale-i Nur’a muhalif cereyana taraftar olmamak şartıyla, daire haricine atılmaz. Hasların hasiyeti bulunmayan, zıt bir mesleğe girmemek şartıyla, talebe olabilir. Bid’a ile amel eden, kalben taraftar olmamak şartıyla, dost olabilir.” (Kastamonu Lahikası) Bu tasnife göre hareket ederek, kendisi hayatında cemaatinin birliğini muhafaza etmeyi başarmıştır. Her kesi istidadına göre hizmetin bir yerinde istihdam etmek suretiyle daire içinde tutup örnek olmuştur.

Zamanımızda, Risale-i Nur mesleğinin içtimai prensiplerini yok farz ederek hareket edeninden, ehl-i dalâlet cereyanlarına şirin gözüküp onlara benzemeye çalışanına kadar bir çok grup var. Ama asıl önemli olan, Risale-i Nur mesleğinin orijinalliğinden taviz vermeden ve ruh-u asliden kopmadan, ihlâs ve sadâkatle iman hizmetini yapabilmektir. Dualarımız da bu istikamette olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap