Risale-i Nur Hizmeti

NUR ÂŞIĞI GENÇLER- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Yaz mevsimi gelince üstlerine rehavet çöken insanların büyük ekseriyeti, kendilerini deniz sahillerine veya yaylalara atıyorlar. Yılın yorgunluğunu atmanın tek formülünü hiç bir şey düşünmeden, kitap okumaktan da uzak bir tatil ve eğlence olarak görenler, hayatın asıl gayesini ve yaratılışımızın asıl hikmetini unutarak, günlerini gün etmeye çalışıyorlar.

Halbuki, ellerine ömür  gibi çok büyük bir sermaye verilen insanlar, Bediüzzaman’ın ifade ettiği gibi “Burada ticaret ile ebedi ve daimi bir saadetin temini için gelmişlerdir.

Ehl-i dünyanın  yanlışına ve aldanmalarına düşmeyen ehl-i iman, her türlü imkân ve vasıtalardan istifade ederek, ebedi saadetin kazanılması için bütün gayretlerini ortaya koymaktadırlar. Özellikle, geleceğimizin teminatı ve yarınlarımızın büyükleri olan genç nesillerin, dünyaya geliş gayesine uygun, imanlı, faziletli, vatansever ve topluma faydalı insanlar haline gelmesi için gösterilen faaliyetler, bütün takdirlerin üstündedir.

Zira, Bediüzzaman Hazretlerinin en seçkin hizmetkârlarından biri olan merhum Zübeyir Ağabeyin tespit ettiği gibi: “Bir milletin gençliği ne zaman Kur’an ve ondan lemean eden ilimlerle teçhiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit, o millet terakki ve teâli etmeye başlamıştır. Gençlik iman ve İslâmiyet ihtiyacıyla yanan ruhlarını, Kur’an tefsiri Risale-i Nur’un füyüzat (feyizleri) ve envarıyla (nurlarıyla) doldurmaya başlamıştır.

Evet, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, yurdun dört bir yanında ve çeşitli mekânlarda, gençliğe dönük okuma programlarıyla gençler yetiştiriliyor. Vatan ve millete faydalı hale gelmeleri temin ediliyor. Onlar da bu tür faaliyetlere severek ve beğenerek katılıyorlar. Onları tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Böylesine faydalı hizmetlere, aklı başında olan yurt sever yetkililerin taraftar olması ve sahip çıkması gerekir. Değil engel olmak, bilakis teşvik edici durumunda olmalıdır. Zira, onların vazifesini hafifletiyorlar. İmandan yoksun gençlerin idaresi kesinlikle çok zordur. Çünkü, ruhları bozulmuş ve anarşist bir  vaziyete düşmüşlerdir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap