Makaleler

NET VE ŞEFFAF OLMA NİMETİ- 2

(Dünden devam)

Bediüzzaman Hazretleri, milletin birlik ve beraberliğini savunuyordu. Dinin siyasete alet edilmesine alabildiğine karşıydı. Din adına dahilde silahlı cihaddan Kur’an’ın yasakladığını söylüyordu. Dahilde yapılacak cihadın manevi olduğunu ve tahkiki imanın elmas kılıçlarıyla manevi tahribatın tamir edilebileceğini ifade ediyordu. Irkçılığın her türlüsünü reddediyor ve bu fikrin Avrupalıların içimize attığı bir hastalık olduğunu beyan ediyordu.

O, dindar bir cumhuriyetçiydi. Demokratlık ve vicdan hürriyeti prensibinin cumhuriyet sisteminin vazgeçilmez bir esası olduğunu ve onlarla bekâ bulacağını telkin ediyordu. İstibdat ve zulmün her çeşidine karşıydı. Adalet ve hürriyet taraftarıydı. “Ben ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.” cümlesi, âdeta hayat felsefesiydi. Medeniyetin güzel taraflarının alınmasını ve sefahet ve rezaletinin onlara bırakılmasını istiyordu. Demokrat ruhlu bir insandı. Demokrat Misyon mensuplarını, İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatına desteklemesi bundandı

Evet, Bediüzzaman Hazretlerinin açık yürekli, net ve şeffaf olması, hayatının her döneminde  onu muzaffer kıldı. Mahkûm edildiği zamanlarda bile hükmediyordu. Hakikat ve doğru bildiği neyse hep onları savundu ve kazandı. Onu, her zaman rahmet ve minnetle anarken, onun hayat felsefesinden ve fikirlerinden alacağımız çok dersler vardır.

Ne pahasına olursa olsun,fikirlerimiz, mesleğimiz, yolumuz, izimiz ve yerimiz belli olmalıdır. Zira “Mesleksizlik sevilmez.” Yeri, yurdu ve ne olduğu belli ve net olmayan insanlar ortalıkta kalır. Hiç kimsenin güvenini de kazanamaz.

Hayatın her alanında netliğini ve mertliğini koruyabilen dürüst insanlar, toplum nezdinde er ya da geç maddi ve manevi kazançlı çıkarlar. Politik davrananlar ve içten pazarlıklı olanlar ise, her zaman kaybetmeye mahkûm olurlar.

(Not: BU geceki Leyle-i Beratın milletimize, İslâm âlemine ve bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını diler, bu gecenin hakkımızda elli senelik bir ömürde kazanılacak olan sevapları kazanmaya vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederiz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap