Makaleler

NET VE ŞEFFAF OLMA NİMETİ- 1

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığı zaman tek bir dâvâsı vardı. O da, âlemlerin yaratıcısı olan Allah’a  iman edilerek dünya ve âhiret saadetini temin etmekti.

Peygamber Efendimizin (asm) bu kudsî ve cihanşümul gayesini anlayamayan Mekke halkı, Ona her türlü cazip teklifleri yaptılar fakat Onu dâvâsından döndüremediler. Zira O, her cihetle net, şeffaf ve samimiydi. Başka maksatlar için yola çıkmamıştı. Bu samimiyet ve ihlâstır ki, Onu bin bir tehlike ve engellere rağmen kudsî vazifesinde galip, düşmanlarının ise mağlûp olmasını netice verdi.

Sevgili Peygamberimizin (asm) âhirzamandaki son temsilcisi olan Bediüzzaman Hazretleri de aynı yolun takipçisiydi. Fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâletle yaralanan kalpleri, tahkiki iman dersleriyle tedavi etmek en büyük hedefiydi. Zira, Batı devletleri içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir inançsızlık illeti milletleri kasıp kavuruyordu. İslâm milletleri de bu imansızlık hastalığının  etkisi altındaydı. Özellikle, Türk milleti içinde faaliyet gösteren bir dinsizlik fikri, bilhassa genç nesilleri zehirliyordu.

Cemiyetin iman selâmeti uğrunda hem dünya hem de âhiretini feda etmek derecesinde bir fedakârlık ruhuyla, vazifesini yerine getiren Bediüzzaman’a da çok cazip teklifler yapıldı. Fakat o, bu tekliflerin hepsini reddetti. Dünya malı ve makamları için vazifesinden hiç bir zaman vazgeçmedi. Önüne kurulan tuzak ve tezgâhlara düşmedi. Yapılan her türlü tehdit ve engellemelere beş para değer vermedi. Çünkü o, net ve mert bir insandı. İçi dışı şeffaf ve açık bir dâvâ adamıydı. Onda, başka maksat arayanlar ve mahkûm etmeye çalışanlar yanıldılar ve hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü, aradıkları şeylerin hiç biri onda yoktu. Zaten, gizli saklı bir şeyi de olmamıştı. Her şeyi aleni ve netti.

Gayesini ve hedefini mahkeme salonlarında bile söylemekten çekinmiyordu. İman hakikatlerini ders vermenin ve Sünnet-i Seniyeyi ihya etmenin saklanacak nesi vardı? (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap