Hayat

NEHİRDEN SU İÇENLER

Şu dünyayı bir meydan-ı imtihan ve tecrübe için yaratıp, hangimizin ameli daha güzel olacak diye bizleri denemeye tâbi tutan Cenab-ı Hak, çeşitli imtihan vesileleri yaratmıştır. Şahıslar olarak imtihan olunduğumuz gibi, cemaatler bazında da imtihan olunduğumuz dikkatten uzak tutulmamalıdır. Çeşitli imtihanlardan geçirilerek altın mı, bakır mı olduğumuzun denendiği bilinmelidir.

Peygamberler tarihinde anlatılan bir kıssayı hatırlamak lâzımdır: Calut büyük bir ordu ile gelip inananları ortadan kaldırmak ve kökünü kazımak niyetindedir. Ona karşı direnen Talut, teçhiz ettiği ordusuyla karşılık vermek için yola çıkar. Ordusunun moralini yükseltmek ve cesaretlerini arttırmak  için yaptığı konuşmasında, Allah’ın kendilerini imtihan edeceğini, önlerine çıkan nehirden kesinlikle su içmemelerini, içerlerse bir iki avuçtan fazla içmeye müsaade olmadığını, fazla içenlerin savaşacak mecalleri kalmayıp imtihanı kaybedeceklerini anlatır. Çok sıkı tembihten sonra ordu yola çıkar. Uzun ve yorucu yolculuk esnasında yorulan ve susuzluktan ağızları kuruyan ordu, bahsi geçen nehre ulaşınca kendilerini tutamayıp, yapılan bütün ikazlara aldırış etmeyerek nehre dalarlar. Geride bir avuç asker kalmıştır. Onlar, her şeye rağmen sabretmek ve imtihanı kazanmak arzusundadırlar. Sudan içen askerler, içtikçe içer ve şişerler. Yürümeye takatleri kalmayıp yerlere serilirler. Harp etmek zorunda oldukları söylense de, kendilerinin savaşmaya değil, yürümeye bile takatleri olmadığını söyleyerek mazeret beyan ederler.

Geride kalan ve nehirden su içmeyen bir avuç fedâi, Talut’un öncülüğünde yollarına devam ederler. Nihayet iki ordu karşılaşır ve çok şiddetli bir muharebe başlar. Düşman ordusu kat be kat üstündür. Vaziyet çok tehlikelidir. İnançlı ordunun arasında bir genç vardır.  O, henüz kendisine peygamberlik vazifesi verilmemiş olan Davut’tan başkası değildir. Çok iyi sapan kullanan Davut, bir ara fırsatını bulur ve attığı sapan taşıyla, düşman ordusunun kumandanı Calut’u alnından vurur ve öldürür. Düşman ordusu başsız kalıp bozguna uğrar ve darmadağın olur. İnananlar galip gelmiştir. Bu kıssa çok şeyler anlatmaktadır. Ders alıp yaşamak icap eder.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap