NEFİS İLE VİCDAN ARASINDA DENGE- 2
İnsan Ve Toplum

NEFİS İLE VİCDAN ARASINDA DENGE- 2

(Dünden devam)

Allah’ın yarattığı haliyle vicdanın saf ve temiz kalması, ancak iman ve amel-i salih ile mümkündür. Bediüzzaman Hazretlerinin tarif ettiği gibi. ” İman, Şems-i Ezeli’den (Allah tarafından)  vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki, vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır.” (İşârâtü’l İ’caz )

İman sayesinde nurlanan bir vicdan bütün kâinat ile ünsiyet kazanır ve bütün varlıkların yaratılış gayesini anlar ve tasdik eder. Yine, iman sayesinde eşyanın sırlarını idrak eden, ölüm ve sonrası hakkında bilgi sahibi olan bir vicdan, ebede uzanan emellerini ve arzularını teskin eder. Böylesine safiyet ve temizliğini koruyan bir vicdan, gerçekleri olduğu gibi görür ve hak ile bâtıl arasında adaletle hükmeder. Hakkı hak bilip ona tabi olur, bâtılı bâtıl bilip ondan kaçınır. Bu ise, en büyük hidayet olduğu hadis-i şeriflerde haber verilmiştir.

İmandan nasibi olmayan bir vicdan kördür ve gerçekleri göremez. Allah’ı inkâr denilen şey vicdanın tamamen çürümesine, bozulmasına ve tahrip olmasına sebeptir. Vicdansız insanlar yılan gibi zehirlemekten lezzet alır. Zulüm damarı önü alınamayacak derecede büyür. Nefs-i emmârenin telkiniyle işlenen günahlar da,  vicdanda var olan bütün güzel duyguların ölümüne sebep olur. Ondan sonra o insan, sosyal hayatın altını üstüne getiren canavar bir hayvan, kanun ve nizam tanımayan bir anarşist olur. Onlarla başa çıkmak da kolay olmaz.

Bu gerçeklerden ortaya çıkan sonuç şudur: İman denilen hakikat, nefsin bütün olumsuz duygularını frenler ve terbiye eder. Vicdanın sahip olduğu güzel duyguların inkişafını sağlar. Nefis ile vicdan arsındaki dengeyi temin eder. Sosyal hayattaki ahengin korunması, insanlar arasındaki beşeri münasebetlerin düzgün işlemesi, kanun ve nizam hâkimiyetinin temin edilmesi gibi temel değerler, nefis ve vicdan dengesini elde etmiş mümin fertlerin çoğalması ile mümkün olur. Dünya hayatının saadeti buna bağlıdır.

Asâyiş ve emniyeti, huzur ve güveni esas alan yöneticiler, bahsi geçen hakikatleri dikkate almalı ve gereğini mutlaka yapmalıdır. Aksi takdirde, cemiyet hayatı hak ve hukuk tanımayan vicdansız insanların elinde yaşanması çok zor manevi bir cehenneme döner.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap