Risale-i Nur Hizmeti

“NASIL YAŞARSANIZ ÖYLE ÖLÜRSÜNÜZ”- 2

(Dünden devam)

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin (hayırlı işin) çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleri (hizmetkârları) ile çok uğraşır. Bu mânilere ve şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerekir.” (Lem’alar s. 164)

Hariçteki insanların çoğu imtihandan habersiz yaşadıkları için, kendi hayatları sona ermeyecekmiş gibi bir hisle, başkalarının hayatları üzerinde hesap yaparlar. Kimi babasının, kimi ağabeyinin, kimisi de ustasının ölümünden sonrası için planlar kurar. Fakat, hiç umulmadık bir zamanda gelen bir musibetle planları suya düşer, başkalarının ölümünü beklerken, kendi hayatları elden gider.

Risale-i Nur Talebelerinin hem dünyevî, hem uhrevî, hem de meslek ve meşrep imtihanı hususundaki hassasiyetleri takdire şâyandır. Her an âhiret âlemine gitmeye hazır olan halleri, bayağı duygulardan ve Allah’ın rızasına uygun olmayan tavırlardan büyük ölçüde kendilerini kurtarmıştır. Onlar, hadis-i şerifteki “Nasıl yaşadıysanız öyle ölür ve nasıl öldüyseniz öylece dirilirsiniz.” gizli müjdesine mazhar olacaklardır, inşaallah.

Sâdık bir Nur Talebesinin vefatı münasebetiyle bahsi geçen hakikatleri hatırladım. İşte, Nur Talebelerinin akıbetleri böyledir. Bir bardak su içer gibi kolaylıkla ve hüsn-ü hatimeyle hayatlarını noktalarlar. Cenab- Hak, hepimize iman-ı kâmil nasip etsin, amin.

Evet, nasıl yaşadıysak öyle ölecek ve ne şekilde öldüysek, öylece de diriltileceğiz. Bizim imanımız ve inancımız böyledir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap