İman ve İbadet

NAMAZA ENDEKSLİ HAYATLAR

İbadetler içinde en önemlisi ve her Müslümanı ilgilendiren, şüphesiz beş vakit namazdır. Çünkü, zekât ve hac, zengin Müslümanlara farzdır. Fakir olan onlardan sorumlu değildir. Oruç da yılda bir aydır. Namaz ise, her gün zengine de fakire de farzdır.

Bununla birlikte, abdestle beraber beş vakit namaz yirmi dört saatin bir saatidir. Altmış senelik bir ömür içinde, büluğ çağı olan on beş yıl çıkarılırsa, kırk beş yılın toplam üç yılı namazla geçer. Üç sene tutan toplam namazla, milyarlar senelik ebedi ve daimi bir Cennet saadetine nail olunacaktır. İnsanın kendi menfaatine olan böyle bir mükâfattan mahrum olunması, ne kadar büyük bir hasaret, zarar ve hüsrandır!

Ancak, ibadetin asıl illeti ve sebebi, Allah’ın emretmiş olmasıdır. Neticesi ise, Allah’ın rızasıdır. Cennet bile ibadet ve namaza sebep olmamalıdır. Allah’ın rızası her şeyin üstündedir. O razı olduktan sonra Cenneti de, ebedi saadeti de, kendi cemalinin görülmesini de ihsan eder. Bunun için amellerde ve ibadetlerde  yalnız ve yalnız Allah’ın rızası esas alınır. Başka şeyler tercih ve teşvik edici hükmündedir.

Bu hakikatler muvacehesinde, bir Müslümanın, samimi bir müminin hayatı namaza endekslidir. Hayat programında namaz birinci önceliktir. Her şeyden evvel, önce namaz. Sonra diğer şeyler gelir. Bunun için ecdadımız, randevularını namaza göre plânlarmış. “Filan vakitte filan camide buluşalım, namazdan sonra o işi yapalım.”derlermiş.

En faziletli namaz, vaktin evvelinde, ezanın peşi sıra kılınan namazdır. Cemaatle kılınan namazın sevabı ise, yirmi yedi kat daha fazladır. Bediüzzaman Hazretleri o namaza “Salât-ı Kübra”diyormuş. Çünkü, aynı boylam üzerinde milyonlarca Müslümanın namazına iştirak mânâsına mazhar olmak vardır. Onun için Bediüzzaman, ezanla birlikte namaza durur ve hiç bir mazeret bu tarzına engel olamazmış. Evet, namaza endeksli bir hayat, hayat programı olmalıdır. Önce namaz, her şeyden önce evvela namaz ve mümkün oldukça cemaatle namaz, vesselam…

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap