MÜSTERİH OLUNUZ AZİZ ÜSTADIM!
Hayat

MÜSTERİH OLUNUZ AZİZ ÜSTADIM!

Aziz Üstadım! Sizin bâki âlemlere göç etmenizden sonra, Risale-i Nur’un meslek ve meşrep prensiplerinden taviz vermeden hizmetlerine devam eden talebeleriniz, bu dâvâyı ve iman hizmetini sürdürdüler. Ancak sizin başınıza gelen sıkıntılar bizlere de yaşatıldı. 27 Mayıs 1960 İhtilâlini, 12 Mart 1971 Muhtırasını, 12 Eylül 1980 İhtilâlini ve 28 Şubat 1997 post modern darbelerini yapanlar  ve devlet içindeki derin yapılanmalar, çeşitli şekillerde bizleri etkiledi. Bir kısım arkadaşlarımızı bizden ayırdılar. Çok ızdıraplı olaylar yaşadık ama yılmadık. Sizin bıraktığınız ve korunmasını istediğiniz meslek ve meşrebinizin orijinalliğini korumak adına gösterdiğimiz basiret ve direnç bizlere bir hayli pahalıya mal oldu. Ama hiç önemli değil. Yeter ki, hak sağ olsun. Zira “Hakkın hatırı âlidir. Hiç bir hatıra feda edilmez.”prensibiniz bizim rehberimizdi.

Talebeleriniz olarak değişik konularda seminer, konferans, kongre ve panel gibi farklı faaliyetlerde bulunmaktayız. Bu çalışmalarda, sizin Kur’an’dan ve hadislerden kaynaklanan öğüt ve tavsiyeleriniz ve bilhassa ikazlarınız gündeme getirilmektedir. Sizin de, mutlaka ruhen orada olduğunuza inanıyoruz. Çünkü “Risale-i Nurların okunduğu ve konuşulduğu her yerde biz manen hazır oluruz.”diyordunuz. Kur’an’dan ve hadislerden çıkardığınız dersler, dünya insanlığının düştüğü bu iktisadî krize de çözüm ve çareler getiriyor. Dünya, bu tavsiye ve uyarılara mutlaka kulak vermelidir ve verecektir. Hırsın, doymak bilmeyen açgözlülüğün ve aşırı israfın insanlığı soktuğu bu kriz bataklığı, ancak İslâm’ın getirdiği prensiplerle aşılabileceğini, elbette dünya bir gün idrak edecektir.

Müsterih olunuz, Aziz Üstadım! İhlâs, sadâkat ve tesanüt sıfatlarına tam sahip olan ve her meselesini meşveret zeminlerinde halleden talebelerin olarak, sizin mukaddes ve cihanşümul dâvânızın bayrağını, dünyanın en yüksek tepesinde dalgalandırmak bizim boynumuza borçtur. Risale-i Nur Talebeleri, bunu bir misyon olarak üstlenmiştir. Dâhilî veya hâricî  hiç bir engel bizi bu yoldan döndüremeyecektir. Siz, ruhen hep aramızdasınız ve manevi tasarrufunuzun devam ettiğini görüyoruz. Ruhunuz şâd ve mekânınız ebedi Cennet olsun, Aziz Üstadım1

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap