Siyaset

MÜSPET HAREKET VE MÜSLÜMANLAR- 2

(Dünden devam)

Mücedditler halkasının en sonuncusu ve hayatın geniş dairelerinde de vazifeleri olan Bediüzzaman Hazretlerinin, Kur’an-ı Kerim’e ve hadis-i şeriflere dayanan metodundan habersiz veya kulak tıkayan Müslümanlar, acı ve elem dolu yanlış metotlarının bedelini ödemeye devam ediyorlar.

Asr-ı Saadet usulü bir iman ve irfan, irşat ve tebliğ hizmeti ortaya koyan Bediüzzaman, müminler için en önemli olan Allah yolunda cihad anlayışına yeni bir yorum getirmişti. O yorumdan bilgisiz ve ilgisiz kalanlar, cahiliye döneminin müşrik Araplarıyla, bu zamanda yaşadığı toplumun iman ve amel zaafıyla malül insanlarını aynı kefeye koyup, cihad yapacağım diye bir kısım Müslümanların, maddi kuvvetle öldürme ve yaralama faaliyetlerine girişmeleri, kardeşi kardeşe kırdıran ve böyle yapanları büyük günahlara sokan dehşetli bir yanlışlık içine düşmekten başka bir şey değildir.

Üstad Hazretleri bu konuda şöyle diyordu: “Harici tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünkü, düşmanın malı, çoluk çocuğu ganimet hükmüne geçer. Dahilde ise öyle değildir. Dahildeki hareket müspet bir şekilde manevi tahribata karşı manevi, ihlâs sırrı ile hareket etmektir. Hariçteki cihad başka, dahildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakiki talebeleri Cenab-ı Hak bana vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dahildeki asâyişi muhafaza için müspet hareket edeceğiz. Bu zamanda dahil ve hariçteki cihad-ı mâneviyedeki fark pek azimdir.” (Beyanat ve Tenvirler s. 256)

Evet, İslâm âleminin her tarafında bulunan Müslümanlar bu sese kulak vermeli, bahsi geçen çok önemli ölçüye dikkat etmeli ve Bedüzzaman Hazretlerini yakından tanıyıp öğrenmelidirler. Aksi takdirde, harici güçlerin tahrik, tuzak ve oyunlarına kapılıp hem kendilerini hem de ülkelerini, sonu gelmez acılara düşürmekten kendilerini kurtaramazlar. Bu durum ise, bütün Müslümanlar için  gerçek bir azap ve hüzün kaynağıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap