İman ve İbadet

MUSİBETLERİN VERDİĞİ MESAJ- 1

Şu imtihan dünyasında hayat hiç bir zaman monoton ve tek düze olarak devam etmez. Yüce yaratıcı, bin bir isimlerinin nihayetsiz tecellilerine mazhar etmek için insanı çeşitli hallere mazhar eder. Böylece, hayat terakki ve tekâmül eder ve aynı zamanda da imtihandan geçer.

Cenab-ı Hak, kulları için daima hayır ve iyilik ister. Şer ve kötülükler hep insanın kendi kusuru sebebi iledir. “Bütün iyilik ve güzellikler Allah’tan, fenalıklar ise insanın nefsindendir.” mealindeki ayet bu hakikate işaret eder. “Allah, benim hakkımda hayırlı şeyleri tercih etmedi. Onun için kaderim kötü.” diyerek Allah’a su-i zan etmek, su-i zanların en kötüsüdür. İnsan önce Allah’a, sonra da diğer insanlara aleyhte deliller olmadığı sürece hüsn-ü zan içinde olmak durumundadır. Hadis-i kudside “Ben, kulumun hüsn-ü zannı üzereyim.” buyrulmuş. Rabbimizin bu ikazı çerçevesinde, Ona olan hüsn-ü zannımız bâki kalmalıdır.

Ancak, gerçekleri hakkıyla bilemeyen ve perdenin arkasını göremeyen nice insanlar, başına gelen olayların hikmetini anlayamadıklarından, inancı olsa bile Allah’a su-i zan eder ve âciz insanlara Allah’ı şikayet eder gibi konuşmalar yapar. Fecr Suresinin 15. ve 16. ayetlerinde insanın bu zayıf tarafı nazara verilir: “Ne zaman Rabbi onu imtihan etmek için kendine nimetler verse ve ikramda bulunsa ‘Rabbim beni üstün kıldı.’ der. Ne zaman rızkını daraltarak imtihan etse, bu defa da “Rabbim bana hor baktı.’ der.

Hayatımız boyunca hepimiz birer birer imtihandan geçtiğimiz gibi, dahil olduğumuz topluluklar içinde de gruplar halinde imtihan ediliyoruz. Önemli olan, imtihan olunduğumuzu bir an bile hatırdan çıkarmadan, bu hayat imtihanını başarıyla verebilmektir. Bunun en temel unsuru ise, hakiki ve tam bir ihlâs ve Allah’a hakkıyla teslim olmaktır. “Allah’ım! Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimin eline bırakma.” diye dua eden Sevgili Peygamberimiz (asm) gibi dua etmek ve nefsimize asla güvenmemektir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap