MÜMİNLERİN İMTİHANI
Hayat

MÜMİNLERİN İMTİHANI

Her an bizimle beraber olan, nefsimizin bize telkin ettiği vesveseleri bilen, bize şah damarımızdan daha yakın olan, hatta kalplerimizden geçen en gizli sır ve arzularımızı bildiğini bize bildiren Rabbimizin; her an Onun murakabe ve müşahedesi altında olduğunun şuuruyla hayatını tanzim edebilen müminler, en bahtiyar insanlar sınıfındadır. Zira, onlar başlarına gelen her hadisede, Rahmet-i İlâhinin özünü ve yüzünü görme nimetine sahiptirler. Zahiri sebepler perdesi arkasından, Rablerinin herkes gibi kendilerini de denemekte olduğunun farkındadırlar.

Fakat insanın hep kötülüğü emreden nefsi, her vesileyi kullanarak bu imtihanı unutturur. Milyarlarca insanın arasında kendisinin gözden kaçacağı ve görülmeyeceği yanılgısına kapılır. Böylece, her insan gaflet derecesine göre, imtihanın bir çoğunda kaybeder.

“Sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye üç dört eleklerle elemek kader iktiza etti ki, bu hadise başımıza geldi.”diyerek inceden inceye imtihan olunduğumuzu hatırlatan Bediüzzaman Hazretleri, çok önemli bir noktanın altını çiziyor.

Evet, insanların manevi dereceleri arttıkça imtihan bitmiyor, bilâkis imtihan daha da şiddetleniyor, inceleşiyor. Bu vesileyle, aklı başında, kalbi yerinde olanların da dereceleri ziyadeleşiyor.

Cenab-ı Hak, kullarına çekemeyeceği ve kaldıramayacağı yükleri yüklemez. Onun için, bu hayat yolculuğunda her ferdin imtihan vesileleri aynı olmaz. peygamberlerin, velilerin ve sıradan müminlerin hem imtihanları hem de dereceleri birbirinden alabildiğine farklıdır.

Mühim olan, kendimizle alâkalı olan imtihanları şuurlu bir şekilde aşabilmek ve kazanabilmektir. Bilerek kaybetmek ise, kayıpların en acılı ve elemli olanıdır.

Bediüzzaman Hazretlerinin şu tespiti ne kadar yerindedir: “Ebedi ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürdeki sa’y ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!” (Mesnevi-i Nuriye 111)

Cenab-ı Hak, ölüm sekeratı gelmeden uyanan ve ayılan bahtiyar kullara cümlemizi dahil etsin, inşaallah.

asyanur.info

 

Reklam

Yorum Yap