Risale-i Nur Hizmeti

MÜDAFAA MESLEĞİ- 1

Reklam

Nur Risaleleri ve Risale-i Nur hareketi bir ihtiyaç ve zaruretten doğdu. Çünkü, bin küsur seneden beri Kur’an ve imana hizmet veren tarikatlar ve kelâm âlimlerinin yazdığı eserler, fen ve felsefeden gelen dehşetli bir dalâlet ve dinsizlik akımlarına cevap veremez oldu. Kur’an’ın bu çağa hitap eden yeni bir dersine ihtiyaç vardı. Herkes böyle bir hakikatin zuhurunu dört gözle bekliyordu.

“O nuru gönder İlâhi asırlar oldu yeter./ Bunaldı milletin âfâkı bir sabah ister.” beytiyle, merhum Mehmet Akif bu beklentiye tercümanlık yapıyordu. İslâm âleminde bulunan müfessirler, bu beklentiye cevap için tefsirler yazıyordu. Pakistanlı âlim Mevdudi’den, Mısırlı Seyyit Kutub’a, ülkemizdeki Hamdi Yazır’dan, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca’ya kadar herkes ortaya bir eser koymaya çalışıyordu.

Fakat, Bediüzzaman Hazretlerinin telif ettiği ve yirmi dört senede tamamlanan Risale-i Nur tefsirleri çok farklıydı. Kur’an-ı Kerim’in tamamını değil, bu asırda en çok ihtiyaç duyulan imanla ilgili ayetlerini tefsir eden ve tefekkür mesleğinde giden Bediüzzaman, bin cihetten imana ve Kur’an’a saldıran dinsizlik akımlarını, atom bombası gibi tesirli ikna ve ispata dayalı izahlarıyla dinsizliğin belini kırıyor ve iman esaslarını müdafaa ediyordu.

“Mesleğimiz tecavüz değil, tedafüdür; hem tahrip değil, tamirdir; Hem hâkim değil, mahkûmuz. Bize tecavüz eden, hadsizdirler.” diyen Bediüzzaman, hem dinsizlik adına hareket edenlerin hem de dindar cenahtakiların çeşitli sebeplerle kendisine ve Risale-i Nurlara saldırdıklarını haber veriyor. Fakat Nur mesleğinin saldırıya değil, müdafaaya dayandığını söyleyerek, itiraz edilen noktaları kavl-i leyyin ve yumuşak bir dille izah ediyordu. Bu, bir tarzdır ve Bediüzzaman’a hastır. Zira, onun dediği gibi “Müspet hareket atom bombası gibi tesirlidir.”

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap