Genel

MİLLETİN BİRLİK VE BERABERLİĞİ-1

Türk’üyle, Kürd’üyle, Laz’iyle , Çerkez’iyle, Alevisi ve Sünnisiyle asırlarca bir ve beraber olduğumuz ve koskoca bir tarihi birlikte yaptığımız asil ve necip bir millet olarak, cumhuriyet dönemine geçtiğimizden bu yana, sürekli sıkıntılarla boğuşarak geliyoruz.

Yüz yıllar boyu farklı dillere ve farklı mezheplere sahip olduğumuz halde, bizi bir arada tutan anlayış neydi? Şimdi ise sıkıntılara sürükleyen sebepler nelerdir? Şayet sebeplerin kaynağını bulur, hastalığı teşhis eder ve ona göre tedbir ve reçeteyi ortaya koyabilirsek, milletçe rahat bir nefes alacak ve sıkıntılardan kurtulacağız.

“Eğer, din, dil ve vatan birliği varsa, millet birdir. Biri eksik olsa, yine millet mânâsına dahildir.”gerçeğinden yola çıkılırsa, bilhassa din ve vatan birliğinin getirdiği vahdet, milletin birlik ve beraberliğinin asırlarca alt yapısını meydana getirdiğini görürüz.

“Dinde zorlama yoktur.”ayetinin emrine binaen, engin bir hoşgörü ve inançlara saygıyı esas alan Osmanlı Devletinin, bahsi geçen karakterini cumhuriyet dönemi ve onu kuran kadrolar koruyabilseydi, bu gün milletçe çok farklı bir huzur içinde olurduk.

Ancak, bu milletin mazisinden, dininden ve diğer manevi değerlerinden, zorla koparılmasına sebebiyet veren ilke ve inkılaplar; devlet baskısıyla millete dayatıldığı günden beri, devlet ile millet arasında bir soğukluk ve gizli ve pasif bir direniş havası girdi. Hâlâ bu soğukluk tam anlamıyla giderilmiş değil.

Demokrasiye geçildiği 1950 sonrası, çok partili siyasi hayatta kısmen devlet-millet kucaklaşması olmuşsa da, huzursuzluğun asıl sebebi olan, ilke ve inkılaplar elden gidiyor, Kemalizm çizgisinin dışına çıkılıyor, irticaya taviz veriliyor, gibi gerekçelerle üç defa ihtilâl yapılmış, millet iradesine dayanan demokrat iktidarlar yıkılarak, onun yerine güdümlü ara rejimler kurdurulmuştur. Böylece, yine millet ve devlet kaynaşmasının önüne engeller konulmuştur.

Çağın gerisinde kalan 1930’lu yılların ilkelerinden, o günün şartlarında içinde demokrasisi olmayan ilkelerden sadece cumhuriyetin adıyla, lâiklik prensibinden başka diğer ilkeler fiilen ortadan kalkmıştır. Anayasa tarafından koruma altına alınan bazı meseleler çıkarılmadıkça, milletin birlik ve beraberliğini temin etmek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap