Hayat

METANET VE SABIR KAHRAMANLARI

Bediüzzaman Hazretlerinin yolundan giden ve onun meslek ve meşrep çizgisini takip eden Risale-i Nur’un sâdık talebeleri, tıpkı üstatları gibi davrandılar ve aynı karakteri muhafaza ettiler. Yarım asrı aşan zaman dilimi içinde meydana gelen ihtilâller, muhtıralar, dahili ve harici bölme senaryoları ve fitne tuzakları onları yollarından ve hak bildikleri meslekten uzaklaştırmamıştır.

Hayatta iken, meydana gelen olaylara karşı talebelerini uyaran ve metanetlerini arttıran Bediüzzaman’ın şu ikazları her zaman güncelliğini ve tazeliğini korumaktadır: “Bize lâzım, kemal-i teslimiyetle sabır ve temkinde bulunmak ve bilhassa inkisar-ı hayale (hayal kırıklığına)düşmemek ve bazen ümidin hilâf-ı zuhuruyla meyus olmamak ve muvakkat fırtınalarla sarsılmamak! Evet, gerçi inkisar-ı hayal, ehl-i dünyada kuvve-i maneviyelerini ve şevklerini kırar; fakat, meşakkat ve mücahede ve sıkıntıların altında inayet ve rahmetin iltifatlarını gören Risale-i Nur şakirtlerine, inkisar-ı hayal, gayretlerini ve ileri atılmasını ve ciddiyetlerini takviye etmek lâzım geliyor.” (Şualar s. 303)

Bahsi geçen ikaz karşısında söylenecek bir söz kalmıyor. Yeter ki, yaşansın ve hayata tatbik edilsin kâfidir. Cenab-ı Hak, bu ve benzeri ikazları yaşayarak iman ve Kur’an hizmetine devam etmeyi nasip etsin, inşaallah.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap