Risale-i Nur Hizmeti

METANET İMTİHANI- 1

Varlıklar içinde müstesna bir yeri olan insana nihayetsiz duygular ve kabiliyetler verilmiştir. Bu duyguların her birisinin ayrı bir değeri ve vazifesi vardır. Hiç biri diğerine tercih edilemez. Her birinin diğerlerine kendi makamında tartışmasız bir üstünlüğü söz konusudur.

Bahsi geçen duygular arasında, metanet hissinin de ayrı bir yeri ve değeri vardır. Metanet, lügat anlamıyla sağlamlık, kavilik, sözünden ve kararından dönmemek, insanın fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde kuvvet sahibi olmasıdır. Bunun zıddı zaaftır. Bu hakikate binaen “Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok kıymetli bir seciye ve karakterdir.” denilmiştir.

Hak  yolunda sebat, fikrinde sabır ve metanet göstermenin en şâheser örneklerini bütün peygamberlerin hayatlarında görmek mümkündür. Özellikle, Peygamber Efendimizin (asm) her türlü tehdit ve zulümler karşısında, yılmayan bir azim ve kararlılıkla mukabele etmesi ve sonunda İslâm dinini bütün Arabistan’a ve zamanla dünyaya duyurması ve dünyaya hâkim kılınması başlı başına bir destandır.

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatına bakıldığı zaman da aynı gerçekle karşılaşırız. Takipler, tevkifler, zehirlemeler, çeşitli işkenceler ve hatta kurulan idam sehpaları, bu maneviyat adamını asla yıldıramamış ve hak bildiği doğru yolundan caydıramamıştır. Hak bildiği yolda giderken ne etrafında kalabalıklar bulunması ve ne de yapayalnız kalması onu hiç etkilememiştir. Zira, haklı olmanın ölçüsü azlık veya çokluk olmak değildir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap