Hayat

MEŞVERET HEYETLERİ

Bediüzzaman’ın hayatında teşekkül eden Nur Cemaati, bir çok merhaleleri aşarak bu günlere gelirken, bu esnada mevcut duruma intibak edemeyenleri gerilerde bırakıp, yeni bir yapılanmayı başarmıştır.

1990 sonrası meydana gelen bu yapılanmanın esası “Ve emruhum şûra beynehüm. Ve şâvirhüm fil emr.” Yani “Onların işleri aralarında istişâre iledir. Ve işlerinde onlarla istişâre et.”ayet-i kerimelerinin çerçevesine oturan, hakiki mânâda bir meşveret ve şûralar zinciridir.

En dar dairedeki mahal meşveretlerinden ilçe, il, bölge ve umumi şûraya kadar uzanan ve birbiriyle bir zincirin halkaları gibi bağlanmış, mütesanit ve mütecanis bir heyet konumundaki bu yapı, bütün cemaatlerin eninde sonunda varacakları nihai bir hedeftir. Böyle bir yapılanmayı bizlere nasip eden Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler olsun.

“Bahtiyar odur ki, Kevser-i Kur’anîden süzülen, tatlı büyük bir havuzu kazanmak için, bir buz parçası nevindeki şahsiyet ve enâniyetini o havuz içine atıp eritendir.” Bediüzzaman’ın bahsettiği havuz, meşveret havuzları olsa gerektir.

Mehmet Kutlular Ağabeyin çok takdir ettiğim önemli bir tespitini söylemeliyim: “Bundan sonra, bizim üstadımız da, şeyhimiz de, ağabeyimiz de, liderimiz de, işte bu umumi meşverettir. Benim de içinizde bir reyim var. Alacağımız bütün kararlar hepimizi yönlendirecek ve istikametimizi tayin edecektir.”

Cemaatin her bir ferdi, şahs-ı manevi havuzunda şahsiyetini eritmekle birlikte, Nurları temsil mevkiinde bulunan arkadaşlarımıza, eskisinden daha fazla sahip çıkmak ta, olması gereken önemli bir vazifedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap