İnsan Ve Toplum

MESLEĞİMİZ TAHRİP DEĞİL TAMİRDİR- 1

Bu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan olarak yaratan Cenab-ı Hakkın, hem Celâli hem Cemâli iki kısım Esma-i Hüsnası vardır. Hayır-şer, güzellik- çirkinlik, iyilik-kötülük gibi bütün zıtları birbirinin içine atan Allah (c.c.), insanın mahiyetinde de hem hayra hem de şerre bakan cihetler yaratmış. Bu yüzden insan hem nihayetsiz hayır hem de nihayetsiz şer işleyebilir bir fıtrattadır.

Hazret-i Adem’den (as) başlayarak, son peygamber olan Hazret-i Muhammed’e (asm) kadar, bütün peygamberlerin ve onları takip edenlerin gittikleri yol; hayır, güzellik, iyilik, imar, tamir, kulluk, hakta sebat ve Allah’ın emir ve yasaklarına uygun istikametli bir meslektir. Onların karşısında olan şeytan ve onun yolundan gidenlerin mesleği ise, şer, tahrip ve fenalık yoludur. Bahsi geçen hakikatleri veciz bir tarzda ifade eden Bediüzzaman Hazretleri : “Dalâlette ve küfürde hem adem ve terk var ki, pek kolaydır, hareket istemez. Hem tahrip var ki, çok sehildir ve asandır, az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki, az bir amelle çoklarına zarar verip, ihafe (korkutma) noktasında ve Firavuniyet cihetinden onlara bir makam kazandırır. Hem akıbeti görmeyen ve hazır zevke müptelâ olan insandaki nebatî ve hayvanî kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki, akıl ve kalp gibi letaif-i insaniyeyi insaniyetkârâne ve akıbetendişâne olan vazifelerinden vazgeçiriyor. Ehl-i hidayet ve başta ehl-i nübüvvet ve başta Habib-i Rabbülâlemin olan Resul-ü Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâmın meslek-i kudsisi, hem vücudî, hem sübutî, hem tamir, hem hareket, hem hudutta istikamet, hem akıbeti düşünmek, hem ubudiyet, hem nefs-i emmârenin Firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esasat-ı mühimme bulunduğundandır ki, Medine-i Münevvere’de bulunan o zamanın münafıkları, o parlak güneşe karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup, o cazibe-i azimeye karşı şeytanî bir kuvve-i dafiaya kapılıp dalâlette kalmışlar.” (Lem’alar s. 227)

Bu anlatılanlar, bu dünya hayatında geçerli olan Allah’ın koyduğu kanunlardır. Tahrip ve tamir mesleğinin sosyal hayattaki temelleri bunlardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersi)

Reklam

Yorum Yap