Makaleler

MEŞHUR İNSANLARIN ÖLÜMÜ

Türkiye toplumunun her kesiminden insanlar sürekli bu dünya hayatını ölümle terk ediyorlar. Onların çoğunun ölümü sadece etraflarındaki insanları etkilediği halde, müzik ve sinema dünyasının meşhur olmuş insanlarının ölümü, toplumun genelini etkileyebiliyor.

Onların bir kısmı inançlı olup, dünyanın misafirhane olduğunu, kara topraktan ve ölümden korkulmaması lâzım geldiğini fakat öbür dünyaya da hazırlık yapılması icap ettiğini söylerken,  önemli bir ekseriyeti de böyle bir durumdan haberleri bile olmadığı görülüyor.

Bazı meşhur sanatçılar öldüğü zaman arkalarından gözyaşı döken ve geride kalan sanatçıların bu ölümlerden hiç ders almadıkları sonraki hallerinden anlaşılıyor. Sanki dünya gelip geçici değilmiş, hiç sıra kendilerine gelmeyecekmiş ve dünyaya sadece gülüp eğlenmek için gelmişler gibi, gaflet ve sarhoşluk içinde hayatlarını boş yere sarf edip, her türlü günah bataklığında günlerini gün etmeye devam ediyorlar. Kendilerine ne kadar da yazık ediyorlar?

Halbuki, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Ancak, Cenab-ı Hakkın ebedi ve sermedi (sonsuz) olan Dâr-üs Selâm (cennet) menziline davetlisi olan mahlûkatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur.”

Bir zaman meşhur bir sanatçının vefatı üzerine kalbe gelen bir şiiri sizlerle paylaşmak isterim.

BİR GÜN GELİR

Saçlara aklar düşünce,

Hasta yatağa düşünce,

Gerçekler görülünce,

Gafil gözler açılır bir gün.

***********************

Yaşlanmış beller bükülünce,

Çürümüş dişler dökülünce,

Yorgun dizler yürümeyince,

Paslı vicdan şaşırır bir gün.

************************

Beyaz kefene bürününce,

Sâde tabuta girilince,

Dostların omzunda gidince,

Yaslı kalpler çözülür bir gün.

************************

Karanlık mezara varınca,

Melekler sual sorunca,

Doğru cevap verilmeyince,

Günahkâr yüzler kararır bir gün.

***************************

Mahşer yerine gidilince,

Ameller orada tartılınca,

Sevaplar kâfi gelmeyince,

Pişman olanlar bayılır bir gün.

*************************

Sırat üstüne varılınca,

Kılıçtan keskinliği görülünce,

Geçemeyip düşülünce,

Pişmanlık fayda vermez bir gün.

*******************************

Aciz kul der ki, ey insan!

Gerçekler bunlardır inan.

Hazır hayat elden çıkmadan,

Hidayet tarafına gel bu gün.

Sami CEBECİ

Reklam

Yorum Yap