MERHAMET ETMEDE ÖLÇÜ
Hayat

MERHAMET ETMEDE ÖLÇÜ

İnsana verilen merhamet hissi, İlâhi merhametin bir cilvesidir. Elbette Allah’ın merhametinden fazla merhamet etmemek ve Allah Resulünün (asm) şefkatinden ileri geçmemek gerektir. Aksi takdirde o merhamet, merhamet değildir. Dengesini kaybetmiş ve ölçüyü kaçırmış çarpık bir histir.

Kâfirlerin ve münafıkların Cehennemde ebedi kalmalarını ve yanmalarını merhametine sığıştırmamak ve zorlama teviller yapmak, Kur’an’ın ve bütün semavi dinlerin önemli bir kısmını inkâr anlamına gelir. Aynı zamanda, büyük bir merhametsizlik ve zulüm etme durumu da vardır. Çünkü, Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misalde olduğu gibi “Masum hayvanları parçalayan canavarları himaye ederek şefkat etmek, o biçare hayvanlara şedit bir zulüm ve vahşi bir vicdansızlıktır.” Bu yüzden, milyonlarca Müslümanın ebedi hayatlarını mahveden ve günahlara sokan ve bunu sistemli bir tarzda yapan adamlara taraftar olmak, merhamet ederek azaptan ve Cehennemden kurtulmalarına dua etmek; elbette o dua o mazlum ehl-i imana çok çirkin bir merhametsizlik ve vicdansızca bir zulümdür. Zira inkâr, dalâlet ve münafıklık, kâinata büyük bir hakaret ve umum varlıklara büyük bir zulümdür. Rahmetin kalkmasına ve âfetlerin gelmesine sebeptir. Bu itibarla, kâfirlerin ve münafıkların azap çekmesine acıyıp merhamet eden insanlar, şefkate lâyık hadsiz masumlara acımıyor ve merhamet etmiyorlar demektir.

Bir topluluğa dâhil olanın, o topluluğun nizamını bozmaması esaslı bir kaidedir. O nizamın daha da kuvvetlenmesine ve kökleşmesine çalışması bir vecibedir. Aksine hareket edenlerin olumsuz durumlara düşmesine acımak ve kurtulmasına gayret etmek de bir vazifedir. Çünkü Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü zaman onu terk etmek değil, muhabbetle kurtarmaya çalışmaktır.” Ancak her şeye rağmen hatada ısrar ediliyorsa, o safhadan sonra gösterilecek merhamet de merhamet değildir. Zira o takdirde diğerlerine merhamet edilmiyor demektir.

Evet, her şeyde ölçü önemli olduğu gibi, duygularımızda da ölçülü olmak ve dengeyi muhafaza etmek vazgeçilmez bir hayat prensibimiz olmalıdır.

(Not: Kurban Bayramınızı en kalbi duygu ve dualarımla tebrik eder, iki cihanda saadetler dilerim.)

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap