İnsan Ve Toplum

MEĞER BİR VİRÜS DÜNYAYA BEDELMİŞ

Aralık ayı sonlarında, Çin’in Vuhan şehrinde bir doktorun “Bu hastalık tüberküloza benzemiyor. Yeni bir virüsle karşı karşıyayız.” diye dünyaya duyurduğu Koronavirüs, kısa zamanda dünyaya yayıldı ve o doktor da hastasından kaptığı virüsle öldü.

Üç ayda dünyanın yüz elliden fazla ülkesine yayılan bu virüs, şimdiye kadar emsaline rastlanmayacak kadar dünya gündemine oturdu. Daha önce SARS, MERS, DOMUZ GRİBİ, KUŞ GRİBİ gibi salgın hastalıklar oldu. Fakat, Koronavirüs bambaşka.

Aslında öldürücü özelliği yüzde iki üç gibi çok düşük seviyede. Ancak, dünya devletleri bu virüse âdeta hazırlıksız yakalandı. Gelişmiş ülkeler denilen Amerika, İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya gibi ekonomik dünya devleri, bir virüs karşısında çaresiz kaldı. Sağlık sistemleri çöktü, ekonomileri büyük yara aldı. Meğer bir virüs dünyaya bedelmiş.

Bu konuda uzmanları tarafından gazete ve televizyonlardan çok geniş bilgiler veriliyor. Hızlı tanı kitleri bize de getirildi. Türkiye alınan tedbirler ve yurt dışından öğrenciler dahil, vatandaşlarını sür’atle ülkeye getirerek karantinaya almakla çok iyi bir sınav veriyor.

Geçmişte olduğu gibi, elbette Koronavirüsün de aşısı bulunacak ve kısmen bulunduğu da söyleniyor. Böylece bu virüs salgınından dünya kurtulacak. Ancak, bu virüs, ileride daha büyük bir salgının ön habercisi gibi görünüyor. Zira, Kur’an-ı Kerim’de “Dabbetülarz” denilen daha dehşetli bir canlıdan haber veriliyor ve bunun kıyamet alâmetlerinden olduğuna işaret ediliyor.

Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti şöyle tefsir ediyor: “Nasıl ki, kavm-i Firavuna çekirge âfâtı ve bit belâsı ve Kâbe tahribine çalışan kavm-i Ebrehe’ye ebabil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de, Süfyanın ve deccallerin fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye’cüc ve Me’cüc’ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle arzdan bir hayvan (canlı) çıkıp musallat olacak, zirüzeber edecek. Allahüâlem o dabbe, bir nevidir. Çünkü gayet büyük bir tek şahıs olsa, her yerde herkese yetişemez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye (canlı türü) olacak. Belki “Asasını kemirmekte olan bir ağaç kurdu ile onun ölümünü onlara fark ettirdi.” (Sebe Suresi: 14) ayetinin işaretiyle, o hayvan (canlı), dabbetülarz denilen ağaç kurtlarıdır ki, insanların kemiklerini ağaç kurtları gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Müminler iman bereketiyle ve sefahat ve suiistimalattan tecennüpleriyle (kaçınmalarıyla) kurtulmasına işareten, ayet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.” (Şualar s.924)

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, sadece akciğerlere inerek, nefes aldırmayıp, insanların boğularak ölümüne sebep olan Koronavirüsten daha dehşetli bir virüs insanlığı ileride kasıp kavuracak ve çok fazla toplu ölümler olacak. Ya insanlık iman dairesine girip haram keyif, zevk ve eğlencelerden uzaklaşarak kurtulacak. Ya da bahsi geçen korkunç akıbetle baş başa kalacak. Koronavirüs bir ön habercidir. İnsanlığın ondan alacağı çok dersler vardır. Gözle görünmeyen bir mikrop karşısında ne kadar âciz kaldığı açıkça ortaya çıkmıştır. Bütün insanlığın, Allah’ın kulu olduğunun farkına vararak, iman ve itaat dairesine girmekten başka çaresi yoktur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap