İman ve İbadet

MANEVİ KALBİN NEFSE HÂKİM OLMASI- 1

Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan insanın mahiyeti çok karmaşık bir yapıya sahiptir. İsimlerini sayamayacağımız kadar müspet ve menfi duygular, hisler ve lâtifeler birbiri içindedir.

“Ben, sizin Rabbiniz değil miyim?” diye Allah ruhlara sorduğu zaman “Evet, Sen bizim Rabbimizsin” diye cevap veren ruhların imtihanı için verilen duygular, şayet kalbe bağlı olanlar ise olumlu, nefse bağlı olanlar ise olumsuzdur.

Nefis, insanın en önemli imtihan vesilesidir. Eğer, insana nefis verilmeseydi, insanların makamı melekler gibi sabit kalırdı. Zira, melekler nefis taşımayan ve kendilerine ne emredilmişse onu itaat ile yapan mükerrem varlıklar olduğu için imtihana muhatap değildirler. Makamları sabit olarak kulluk vazifelerini yerine getiren meleklerin sayısını ancak Allah bilir. O çeşit ibadet için insan türüne ihtiyaç yoktur.

Bahsi geçen hakikatten dolayı, en aşağı mertebeden  en yüksek mertebelere kadar düşebilecek veya yükselebilecek bir insan türünü yaratmayı Allah’ın hikmeti gerektirdiği için insan nev’i yaratılmış ve manevi kalbinin yanında ona hep kötülüğü emreden bir de nefis verilmiştir. Ayrıca, şeytan da musallat edilerek insan için nihayetsiz bir imtihan meydanı açılmıştır. İnsan, nefis ve şeytan ile yaptığı mücadele sonucunda cennete girmeye liyakat kazanacaktır.

Gerçi, nefis ve şeytan yüzünden insanlarn ekserisi bu imtihanı kaybeder ve cehenneme gider. Fakat, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi; asıl ekseriyet sayı çokluğuna değil, keyfiyet ve kaliteye bakar. Yüz hurma çekirdeği bulunan bir adam, onları toprak altına atıp sulasa, onlardan sekseni bozulup, yirmi çekirdek yirmi hurma ağacı olsa, o yirmi ağacın sahibine kazandırdığı kâr ve menfaat, bozulan seksen çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Bu misal gibi; nefis ve şeytan ile  yapılan mücadele sonunda, insan türünün yüzde yirmisinin enbiyaların, evliyaların ve Allah’ın diğer salih kullarının kazandırdığı şeref ve kıymet, bozulmuş yüzde seksenin verdiği zararı hiçe indirdiği ve göze göstermediği için, Allah’ın hikmeti nefis, şeytan ve şerli şeylerin icadına ve insanlara musallat olmasına müsaade etmiş. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap