İman ve İbadet

MANEVİ KALBİN İMAN İLE SÜSLENMESİ- 2

(Dünden devam)

Kalbin tezyin edilip süslenmesi, iman, hasenat ve iyi amellerle olur. Hasenat da ya kalp ile, ya beden ile veya mal ile gerçekleşir. Kalbe ait amellerin şahı, padişahı ve güneşi imandır. Bedene ait amellerin özeti ise namazdır. Mal ve servet ile yapılan hayır, hasenat ve amellerin temel taşı da zekâttır.

İman, namaz ve zekâtın, Kur’an-ı Kerim’in ekser yerlerinde birlikte nazara verilmesi bu hakikate binaendir. İman sahibi olduğu halde, namaz ve zekât hususunda aşırı ihmal ve terk olması, sahibinin iman noktasında zayıflığının ne derecede olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca, kebair denilen büyük günahlar da kolayca işleniyor ve hiç de pişmanlık duyulmuyorsa, o insanın iman hakikatinden nasibinin çok az olduğuna bir delildir.

Hadis-i şerife göre: “Kâfir olan kişi dağ gibi günahlar işler, onu burnunun ucuna konmuş bir sinek gibi görür. Mümin ise, bir sinek kadar günah işlese, onu üzerine yıkılacak bir dağ gibi büyük görür.” Mümin olan kişinin durumu budur. Küçük büyük bütün günahlara karşı hassasiyet içindedir. Elinden geldiği kadar onlardan uzak durmaya çalışır. Bilerek veya bilmeyerek bir hata ve günah işlese, hemen tövbe ve istiğfar ederek Allah’dan af ve mağfiret diler.

Hatasını görmemek büyük bir kusurdur. Avukat gibi sürekli kendini müdafaa etmek büyük bir noksanlıktır ve şeytana maskara olmaktır. Hatasını gören ve kusurunu kabul eden kişi itiraf eder. Allah’a sığınır ve affa müstehak olur.

Kalbini günah ve kusur kirlerinden  temizleyen bir insan, kalbini iman, namaz, zekât ve diğer ibadetler ile tezyin eder ve süsler. Yüce ahlâklar ile donanır ve mükemmel bir insan olur. Onun neticesi de, dünya ve âhirette ebedi saadetlere ve Allah’ın rızasına nail olmaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi bu bahtiyarlar zümresine dahil etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap