MAHŞERDE İLAHİ ADALET
Ahiret

MAHŞERDE İLAHİ ADALET

Allah’ın bin bir isminden biri olan ADL ismi, bu dünyada bütün mahlukatının hukuk-u hayatlarını vermekle kendini gösterdiği gibi, yapılan o kadar zulümlerin, haksızlıkların ve isyanların kısmen bu dünyada cezasını vermekle de kendini gösterir. Ekser cezalar ise, mahkeme-i kübraya bırakılır. Zira nice günahların cezası bu dünyaya sığmaz.

Mahşerde ise, adalet-i İlâhi tamamen tecelli edecektir. Kimseye orada zulmedilmeyecek ve herkes burada ne yaptıysa, orada onun karşılığını görecektir. Zerre kadar hayrın ve şerrin karşılıksız kalmayacağı bir adalet mekânıdır orası. Rahman ismiyle bu dünyada bütün mahlukatına rahmet eden ve mümin, münafık ve kâfir ayırımı yapmadan rızkını veren Allah (c.c.),Rahim ismiyle mahşerde sadece müminlere merhamet edecektir. Mahşer günü ayetlerin ifadesine göre, ağızlar mühürlenecek, eller ve ayaklar konuşturularak sahiplerinin aleyhine şahitlik yaptırılacaktır. Zalim ve facirler o gün kaçacak delik arayacak fakat bulamayacaklardır. Hatta hayvanlar arasında dahi haklaşma gerçekleştikten, boynuzsuz koyunun hakkı boynuzludan alındıktan sonra, onların bedenlerinin toprak olduğunu gören kâfirler “Keşke ben de toprak olaydım!”diyecek fakat istese dahi ölemeyecektir. Çünkü orası ölümsüzlük ülkesidir.

Müminler için Allah, hasenat ve seyyiat muvazenesine bakacak, kimin sevapları günahlarından fazla geliyorsa, Cenab-ı Hak o günahları işlenmemiş kabul ederek, o müminleri doğrudan cennetine alacaktır. Kimin de günahları sevaplarını geçmişse, Allah dilerse onları bağışlar, dilerse günah kirlerinden temizlenmek üzere cehennemine koyar. Allah’ın adaleti neyi gerektiriyorsa öylece muamele eder. Bu dünyada da İlâhi adalete göre muamele etmek gerektir. Yani bir insanın iyilikleri kemiyeten veya keyfiyeten fenalıklarına galip geliyorsa ona göre muamele etmek gerekir.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap