MAHŞER GÜNÜ ARŞ-I ÂLÂ’NIN GÖLGESİ
Ahiret

MAHŞER GÜNÜ ARŞ-I ÂLÂ’NIN GÖLGESİ

Kıyamet sonrası kurulacak olan mahşer meydanı, cin ve insanların amellerinin muhasebesinin görüleceği muazzam bir alandır. O gün, peygamberler de dahil bütün insanlar kendi derdindedir.

Hadis- şeriflerin beyanına göre, güneş bir mil kadar meydana yaklaştırılır. İnsanların bir kısmı topuklarına kadar, bir kısmı dizlerine, bir kısmı göbeğine, bir kısmı da boğazına ve ağzına kadar ter içinde kalmışlardır. Kaçacak bir yer yok, sığınılacak bir yer yok, gölgelenecek bir yer de yok. Herkes dehşet içinde muhasebenin ve amellerinin tartılmasını beklemektedir. Bir tek gölgelenecek yer vardır, o da Arş-ı Âlâ’dır ve orada yedi sınıf insan Allah’ın rahmetiyle gölgelenecektir. Bunlar mahşerin dehşetli sıcağından ancak hamamda terler gibi etkileneceklerdir.

Yine hadis-i şeriflerde haber verildiğine göre bu yedi sınıf insanlar: 1- Allah korkusundan adaletle hükmeden adil idareciler. 2- Allah’a ibadet ederek büyüyen gençler. 3- Camiden çıktığı halde, oraya dönünceye kadar gönlü camiye bağlı olan müminler. 4- Allah için birbirini seven, bir araya gelen ve bu sevgiyle ayrılanlar. 5- Hiç kimsenin olmadığı yerde, Allah’ı zikredip gözü yaşla dolan samimi müminler. 6- Güzel bir kadın harama davet ettiği halde, Allah’tan korkarak onu reddeden kişiler. 7- Sadakayı riyadan çekinerek gizlice veren hayır sahipleri.

Çoğu insanların hadislerle haber verilen bu hakikatleri masal ve hayal sandığı mahşer gününde, Allah bizlere rahmetiyle muamele etsin ve Arş-ı Âlâ’nın gölgesinde gölgelenmek nimetiyle nimetlendirsin, inşaallah.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap