Tefekkür

MADDİ VE MÂNEVİ KALP- 1

“Kim kendini tanırsa, Rabbini de tanır.” hadis-i şerifinden hareketle, küçük bir kâinat hükmündeki insan bedeni ile ilgili tefekkürî makalelerimizi, anatomi ilminin yardımıyla devam ettirelim.

Detaylarına girmeden ana hatlarıyla anlatmaya çalıştığımız her bir organımızın, muhteşem birer mucize eseri olduğunu görüyoruz. Bu İlâhi sanat karşısında biraz insaf ve vicdanı bulunan her bir insanın, Sanatkârını kabul etmemesi kat’iyen mümkün değildir. Bu tarz bir yaklaşım, inanan insanların da mevcut imanlarının daha da kuvvetlenmesine yardım ettiği açık bir geçektir.

Mucize özelliğine sahip olan organlarımızdan biri de, vücudun hayat merkezliğini yapan kalptir. Normal bir insanda günde yüz bin defa vücuda kan pompalayan ve yetmiş yaşındaki bir insanın hayatı boyunca iki yüz elli bin tonluk kanı pompalamış bulunan insan kalbi, durduğu zaman her şey biter ve hayat da sona erer. Her ne kadar hayat, Ezeli Hayat Sahibi olan Allah’ın HAY isminin canlılardaki tecellisi ise de, kanın vücutta dolaşımını sağlayan kalp de, fiziksel hayatın devamına vesiledir ve o maksatla yaratılmıştır.

Göğüs kafesinde ortalama iki yüz yetmiş gram  civarında bir ağırlığa sahip olan ve aynı zamanda yürek adı da verilen bu et parçasının maddi yapısı bile insanı hayretler içerisinde bırakmaktadır. Kalbin en dışında, perikard zarı denilen ve üstteki biraz kalınca, diğeri kalbe yapışık olan daha ince iki zardan meydana gelen bir zarf vardır. İki zarın arası çok ince hesaplamalarla salgılanan bir sıvı ile doludur. Bu sıvı, perikard zarının kendi salgısıdır. Biraz fazla salgılanmış olsa, oluşan basınçtan dolayı kalp aşırı yorulur. Tersine daha az salgılanmış olsa, bu sefer kalp dikenli tellerin arasına sıkışmış gibi acı çeker. Perikard zarındaki bu çok ince ayarlama dahi insanı hayretler içinde bırakır.

Yürek denilen bu et parçası kas ve sinir  dokularından meydana getirilmiştir. Bu dokular, kalbin her hücresinde iç içedir. Merkezi sinir istemi ile bağlantıları kesilse bile, kalp kendi sinir sistemi ile gerekli hareketini temin edebilir. Kalbin tek bir hücre gibi çalışabilen çok karışık sinir intikallerinin programını kendi içinde barındırır. Bu durum, insan aklına durgunluk veren bir yapıdır.

Kalp kasları çalışırken, vücudun her noktasına elektrik sinyalleri gönderir. Onun için vücudun çeşitli bölgelerinden bir elektrik devresi bağlanarak kalp kaslarının sağlık durumu veya kalp damarlarında bir tıkanıklık olup olmadığı tespit edilebilir. EKG denilen elektrokardiyografi cihazı bize aradığımız sonucu gösterir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap