Tefekkür

MADDİ KALBİN HASTALIKLARI

Ömür boyu vücudun fiziksel hayatının devamını sağlayan ve günde ortalama yüz bin defa bedene kan pompalayan kalp, çeşitli faktörlerin de araya girmesiyle bir çok kimsede hastalığa yakalanır. kalp hastalıkları zamanında teşhis ve tedavi yapılmazsa ölümle sonuçlanabilir.

Kalp yetmezlikleri bu hastalıkların başında gelmektedir. Normal şartlarda kalp, mevcut gücünün onda biriyle çalışır. Onda dokuzu fevkalâde hallerde kullanılır. Koşma, ateşli hastalıklar ve havasız kalma gibi olağan dışı haller, kalbin daha hızlı çalışmasına sebep olur. Akciğer ve böbreklerde meydana gelen uzun süreli arızalar özellikle kalbi yorar ve zamanla kalp kaslarının gücünü kaybetmesini netice verir. Bu durumda, kalp kanı yeterince pompalayamaz veya gönderdiği kanı geri ememez. Kalp kaslarının gevşemesinden kaynaklanan bu hastalığa kalp yetmezliği denir. Bu duruma, kalp kapaklarında meydana gelen arızalar, kalp kası iltihapları, ağır grip vak’aları, tansiyon hastalıkları ve kalp damarlarında oluşan daralma ve kısmî tıkanmalar da sebep olur.

Vücutta dolaşan kanın giriş kapıları olan sağ ve sol kapaklarda oluşan arızaların en önemli sebebi, kalp kapaklarının iç derisine mikropların yerleşmesidir. Bu mikroplar kapakları büzer ve normal açılıp kapanmasını engeller. Akut eklem romatizması da , kalp kapaklarını bozan faktörler arasındadır. Zamanla fark edilen kalp kapağı hastalıkları ilaçla tedavi edilebilir. Geciktiği takdirde sun’i bir alet koymakla tedavisi yapılabilir.

Kalbin en önemli hastalıklarından biri de, kalbi besleyen koroner damarlarının tıkanmasıdır. Vücuda temiz kanı gönderen aort atar damarı kapağının üçlü perdesinin dibinden çıkan ve ağaç dalları gibi kalbin her tarafına yayılarak kalbi besleyen bu damarlar tıkandığı zaman, kalp fonksiyonunu yerine getirmede zorlanır. Damarların kalın bölgelerindeki tıkanmalar daha tehlikelidir. Küçük dallarındaki büzülme ve tıkanmalar hafiftir. Kollateral damar denilen bu ince dallardaki tıkanmayı, kalp başka taraftan yapılan beslenmeyle telâfi eder.

Kalp damarlarının büzülmesine kalp spazmı, tıkanmasına da enfarktüs adı verilir. Kalp kası hücreleri ile birlikte, minik bir kompüter gibi çalışan sinir hücrelerinin iç içe olduğu kalbimizde, maddi sebeplerin yanında aşırı üzüntü ve stres halleri de damarların büzülmesine ve tıkanmasına sebep olduğu bilinmektedir. İmandan kaynaklanan Allah’a tevekkül ise, stres ve üzücü olaylar karşısında metanetle direnmenin ilacıdır. Aşırı hırs, kin ve nefret duyguları taşımak yerine, sevgi ve merhamet hislerinin bulunması da, ayrı bir ferahlık kaynağıdır.

Kalp damarlarının büzülme ve tıkanmasına sebep olanların başında ise, kandaki yağlanma gelmektedir. Aşırı ve yanlış beslenme ve hareketsiz bir hayat kandaki yağın yakılmasını engeller. Kandaki yağ miktarı artar. Buna “Lipid ve kolestrolun yüksekliği” denilir. Yağlanmanın artması, zamanla kalbi besleyen koroner damarların büzülmesine ve tıkanmasına sebep olur. Daralan veya tamamen tıkanan damarlar ya balon sistemiyle açılarak , stend denilen bilezikler takılmak suretiyle ya da by pass ameliyatıyla bacaktan  yahut koldan alınan damarlarla, tıkanan damar değiştirilerek kalbin normal çalışması temin edilir.

Evet, Allah tarafından çok hassas dengeler üzerine kurulan kalp ve damar sistemlerimiz dikkatle korunmalı ve “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”ayetinin emrine itaat ederek, kendi vücudumuza zarar verecek her türlü hallerden uzak durmalıyız. Çünkü, bu vücut bizim değil, Allah’ın bize bir emanetidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap