Hayat

LÜKS HAYATLAR

İnsan fıtratında lüks, ihtişam ve debdebeye, gösteriş ve israfa karşı bir meyil vardır. İnsanın imtihanına vesile olması için konulan bu ve benzeri duygular, İslâm’ın emrettiği düsturlarla frenlenmez ve kontrol altına alınmazsa, sahibini dünya ve âhirette perişan eder.

Gurur, kibir, gösteriş ve kendini devamlı büyük görüp, büyük göstermek arzusundan kaynaklanan, hakikatte ise, o insanın küçüklüğüne alâmet olan ve harice karşı böyle tavırlarla tezahür eden bu haller, ayet ve hadislerle lânetlenmiştir. Büyük insanların hayatlarına bakıldığı zaman, onlarda bahsi geçen tavırların, lüks ve ihtişamın zerresi bile görülmez.

Her cihette ümmetine en güzel bir örnek olan Sevgili Peygaberimizi (asm)ziyarete gelen başka bir devletin elçileri Mescid-i Nebeviye geldikleri zaman “Bu kavmin seyyidi, başkanı kimdir?” diye sormuşlardı. Çünkü, onlar için hayal ettikleri gibi ortada altın yaldızlı, işlemeli taht ve üstünde oturan atlas ipekler içinde ihtişamlı birisi yoktu. Sormak zorunda kalmışlardı.

Kalabalığın arasından tok bir ses yükseldi “Kavmin efendisi onlara hizmet edendir..” Çünkü, o esnada sâde kıyafeti ve mütebessim çehresiyle Kâinatın Efendisi )asm) Sahabe-i Kirama su dağıtıyordu. Elçiler şaşkınlıktan donup kalmışlar ve ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Sahabelerin görünüşleri de sâdeydi.

Osmanlı  Devletinin ilk ve yükselme devirleri de öyleydi. Dev gibi eserler ve hizmetler ortaya konuyor, fakat bir isim ve tarihle yetiniyorlardı. Ne zaman ki, duraklama, gerileme ve Tanzimat dönemlerine gelindi, o zaman zaafları gizlemek için, maddi ihtişam ve gösterişe başlandı. Dolmabahçe sarayının yapımı için, milyonlarca altın bu fakir milletin kesesinden veya yetmediği yerde borç bularak harcandı. Ondan sonrası ise, nihayetinde tarih sahnesinden çekilmek şeklinde noktalandı. Şahıslar gibi, devletlerin bile akıbetleri işte böyledir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap