KUYRUKLU YILDIZLAR
Tefekkür

KUYRUKLU YILDIZLAR

“And olsun ki, dünya semasını Biz kandillerle süsledik. Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık ve onlar için bir de alevli ateş hazırladık.” (Mülk Suresi:5)

Milyarlarca kilometre uzaklıktan yeryüzündeki insanlara göz kırpıp duran yıldızlar, dünya semasının kandilleri ve süsleridir. Cenab-ı Hak onlarla, hem güzel isimlerinin nihayetsiz güzelliklerini bizzat kendisi temaşa ediyor, hem insan, melek ve cin gibi akıllı varlıklara seyrettiriyor, hem de kendi varlık ve birliğini âleme ilân ediyor. Her yıldız, Kâinat Sanatkârının varlık ve birliğine sâdık birer parlak şahit konumundadırlar. Bu şahitliği inkâr eden ve Allah’ın varlığını kabul etmeyen kâfirlerin vay haline! “Rablerini inkâr edenler için de Cehennem azabı vardır. Dönülecek ne kötü bir yerdir o!” (Mülk Suresi:6)

Kuyruklu yıldızlar da diğer yıldızlar gibi Kâinatın Yaratıcısına parlak birer delildir. Onlar, âdetâ gökler âlemin havai fişekleridir. Yüz binlerce, hatta milyonlarca kilometre uzunluğundaki kuyruklarıyla semayı süslerler ve Allah’ın varlık ve birliğini âleme hâl diliyle haykırıp geldiği yere geri dönerler.

1995 yılında, güneş sistemi yakınlarından gelip giden iki yüze yakın kuyruklu yıldız tespit edilmiştir. Kuyruklu yıldızların asıl kütlesini teşkil eden bir çekirdeği, etrafa parlak ışıklar saçan bir saç ve taç kısmı, bir de hidrojen, oksijen, metan, amonyak, tozlar ve karbondioksit gibi maddeler ihtiva eden uzun kuyrukları vardır. Kuyruklu yıldızlar, güneşin etrafında elips ve eğri yörüngeler hâlinde hareket ederler. Yirmi kilometre çapında çekirdeği bulunan küçük kuyruklu yıldızlar olduğu gibi, dünyamızdan daha büyük olanları da vardır. Kuyruklu yıldızların üç bin ile altmış bin yıl arasında ömürleri olduğu hesaplanmaktadır. Çünkü, güneşe her yaklaştıklarında, ısınmadan dolayı kütlesinden çok miktarda kayıpları olur. Uzun kuyruklarının bize parlak olarak görünmesi, içlerindeki gazların ve tozların güneş ışığını etkin bir şekilde yansıtmasından dolayıdır.

Bütün kuyruklu yıldızlar, diğerleri gibi belli matematiksel hesaplarla yörüngelerinde dönerler. Bu ince hesaplamalara, elbette kör tesadüf, serseri tabiat ve cahil sebepler bu harika sanat eserlerine müdahale edemezler. Onun için milyonlarca yıldan beri, Allah’ın kâinata koyduğu muntazam kanunlara, son derece itaat hâlinde dönüp duran bu yıldızlardan hiç biri dünyamıza çarpmamış ve bir kıyametin kopmasına sebep olmamıştır. Dünyamız, bir kaç defa kuyruklu yıldızların kuyruğu içinden geçmişse de, bir zırh veya bir kalkan gibi dünyamızı koruyan atmosferi sayesinde hiç bir zarar görmemiştir. Bu planlamayı ve korumayı görmek ve onu yapana iman etmek gerektir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap