Risale-i Nur Hizmeti

KURTULUŞ VESİLESİ OLMAK- 1

Bir kervan gibi mazinin en derin derelerinden gelip, istikbale doğru kafileler halinde hareket eden Âdemoğulları  için bu dünya, gelip geçici bir han ve bir imtihan salonudur.

Hangimizin ameli daha güzel olacak diye denenmek için açılan bu imtihan meydanında, kimi insanlar bu imtihanın farkında olduğu halde, kimi de farkında olmayıp, bu dünyayı daimi kalınacak bir yer gibi zannederek, gafletin en derin kuyularına düşmektedirler.

Semavî kutsal kitapların ikazlarına kulak tıkayarak, peygamberlerin getirdiği mesajlara sırtını dönen ve sönük kafa feneriyle yolunu aydınlatmaya çalışan ekser insanlar, gerçekleri göremeyip yoldan çıkmakta ve dalâlet bataklığında boğulmaktadırlar.

Cahiliye döneminin zifiri karanlığını yarıp dağıtarak bir güneş gibi doğan İslâm dini, o asrı bir saadet asrına çevirmiş ve en bedevi bir kavmi, getirdiği nur ile en medeni bir millet haline getirmiştir. Birer birer çalışmayla kazanılan ve sahabe namıyla şöhret bulan o kahraman insanlar, nice müşriklerin elinden tutarak, onların dalâlet bataklığından kurtulmasına ve hidayet sahrasına çıkmasına vesile olmuşlardır.

En meşhur altmış kadar sahabe grubu, sırf Hazret-i Ebubekir’in (r.a.) gayretleriyle kazanılmıştır. Diğer sahabeler de, toplumu imana ve tevhide dâvet noktasında canhıraş bir gayretle çalışıyorlardı. Onlar, bu hizmet yolunda her türlü meşakkat ve sıkıntıya katlandılar. Hiç bir tehdit ve şantaja boyun eğmediler. Her türlü ahval ve şartlar içinde tebliğ vazifesini yerine getirdiler. Ve nihayet, onların bu  sebat ve gayretleri sonucu İslâm dini üç kıt’aya yayıldı ve zamanla büyük devletler doğdu. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap