İnsan Ve Toplum

KUR’AN PENCERESİNDEN KIYAMET MANZARALARI- 2

(Dünden devam)

Kıyametle kâinatın harap oluşunu, Kur’an ayetlerinin mealine dayanarak anlatan Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Şu dünyanın sekeratını (ölümünü), ayat-ı Kur’an’iyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek istersen, bak: Şu kâinatın eczaları dakik, ulvî bir nizam ile birbirine bağlanmış; hafî, nazik, lâtif bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki, eğer ecram-ı ulviyeden tek bir cirim “Kün” emrine veya “Mihverinden çık!” hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak; nihayetsiz feza-yı âlemde, milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sedaları gibi vaveylâya başlar. Biribirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. İşte, şu mevt ve sekerat ile, Kadir-i Ezeli kâinatı çalkalar, kâinatı tasfiye edip, cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevadd-ı münasebeleri başka tarafa çekilir; âlem-i âhiret tezahür eder.” (Sözler s. 865)

“Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü, kıyamet vaktinin depremi pek müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün, her bir emzikli kadın emzirdiğini unutur, her bir hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoşlar gibi görürsün, halbuki onlar sarhoş değillerdir. Lâkin Allah’ın azabı pek şiddetlidir.” (Hac Suresi: 1-2)

Kıyametin kopmasıyla, dünya ile birlikte bütün kâinat harap olur. “Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp birbirine karıştığı zaman, kabirlerin altı üstüne getirildiği zaman.” (İnfitar Suresi: 1-2-3-4-) gibi ayetler, her şeyin tahrip edileceğini haber vermektedir.

Bu yıkılıştan sonra her şey yokluğa dönüşür. Âlemde, Allah’tan başka kimse kalmaz. “Bu gün mülk kimin?” diye sorar. Kendi sorusuna yine Kendisi cevap verir: “Mülk, ancak Allah’ındır.” ferman eder. Harici ve maddi vücudu yokluğa giden kâinat, Allah’ın ilim dairesindedir. Allah, sonsuz kudretiyle kâinatı kıyametle çalkalayıp tasfiye ettikten sonra, âhiret âlemini cennet ve cehennem olarak yeniden yaratır.

Kıyametin dehşetini, dünya gözüyle sadece kâfirler ve münafıklar görür ve onların başına patlar. Müminlerin ruhları bir müddet önce kabzedilir. Ölmüş olanların ruhları da, o kıyametin dehşetinden payını alır. Ruh gözleriyle, kimisi elem ve acı içinde, kimisi hayret içinde, kimisi de müjdeli bir tarzda etkilenir. Bediüzzaman bunun böyle olacağını ifade eder.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap