Hayat

KÜÇÜK GAYRETLERİN BÜYÜK SONUÇLARI

Belli hedeflere kilitlenip, ortak akılla manevi hizmetleri takım ruhuyla ortaya koyan heyetlerin, arzu ettikleri neticeleri elde etmemesi mümkün değildir. “Kim ihlâs ve samimiyetle Allah’tan neyi isterse, Allah onu verir.” kaidesi buna delildir. Bu hikmete binaen Bediüzzaman “İhlâs şerde dahi olsa neticesiz kalmaz..”tespitini yapmaktadır.

İman ve hidayet yolunda olmadığı, şer ve tahrip tarafında olduğu halde, aşırı gayret ve faaliyetle çalışan yüzde on bozguncu bir grubun, yüzde doksan hak taraftarlarını bazen mağlup etmeleri Bedüzzaman’ı doğrulamaktadır.

Aslında, âdetullah kanunlarına riayet ederek âzamî bir gayretle hizmet etmesi gerekenler, iman ve İslâm hakikatlerini neşredip cemiyetin itikadını ve ahlâkını düzelterek hem dünyevî asayiş ve huzuru, hem de dünya ve âhiret mutluluğunu temin etmeyi gaye edinen hizmet gruplarıdır. Ancak, bu hususta gösterilen gayretlerin ne kadar yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. Bunda maddi imkânların getirdiği dünyevileşme hastalığının sonucunda ortaya çıkan rehavet ve gevşekliğin büyük payı vardır.

Bediüzzaman Hazretleri, zindan-ı atalete düştüğümüzün sebeplerini sayarken en son sıraya koyduğu “Umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylü’r-rahat”hastalığı, bu gün sanki birinci sıraya yükselmiş gibidir. Hizmet edenler bir araya geldiklerinde, dikkatli bir şekilde dinlenildikleri zaman, hizmetten çok dünyevî imkânların nasıl elde edileceğini konuştukları gözlemlenecektir. Arabalar, arsalar, yeni daireler ve yazlıkların gündemi bir hayli doldurduğu görülecektir. Bundan kurtulmanın yolu, bunun tam tersini yapmak ve sohbetlerimizin ana konusunu yine manevi hizmetlerin doldurmasını sağlamaktır. Küçük gayretlerin bile büyük sonuçlar vereceğini unutmamaktır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap