KORUMA ALTINDAKİ KUTSAL KİTAP
Hayat

KORUMA ALTINDAKİ KUTSAL KİTAP

Vahiy kaynaklı bütün semavi kitapların en mükemmeli ve en sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim, bizzat Cenab-ı Hak tarafından koruma altına alınmış ve üstüne mucize damgası basılmıştır. “Onu Biz indirdik, koruyacak olan da Biziz.”mealindeki ayet bu hakikati beyan eder.

14 asırdır benzeri yapılamayan ve Kur’an’ın meydan okumasına rağmen karşısında âciz kalan insanlık âlemi, onun semavi prensiplerine hayran kalmış ve ona inanan müminler topluluğu, o prensipleri yaşamayı kendilerine hayat felsefesi yapmıştır.

Kur’an-ı Kerim tek bir kitap olduğu halde, onun her asra bakan bir yüzü ve dersi vardır. Asırlar sıralarına dizilen insan tabakaları, o semavi sofradan hisselerini almışlar ve manen gıdalanmışlardır.

Diğer semavi kitapların üstünde mucize damgası olmadığından ve birer zamana ve ümmete hitap ettiğinden, zamanla içlerine kul sözü karışmış ve ilk geldiği orijinal hâlinden alabildiğine uzaklaşmışlardır. Bu gün itibariyle ne Tevrat’ın ve ne de İncil’in aslı bulunmamaktadır.

Kaldı ki, Kur’an-ı Kerim geldikten sonra onların hükmü kalkmış ve Allah katında en makbul dinin İslâm olduğu, Kur’an diliyle bütün âleme ilân edilmiştir. Kur’an, insanların dünya ve âhiret saadetine mutlak kefildir. Ancak ona uymak şartıyla.

Allah’ın kelâmı olan Kur’an’ın her bir ayetinin, hadis-i şerife göre dalı, budağı ve teferruatı gibi müteaddit mânâ tabakaları vardır. Her âlim, anlama derecesine ve ilim seviyesine göre o engin denizden kabını doldurur ve insanların istifadesine sunar. Bu şekilde, Asr-ı Saadetten günümüze kadar 350 bin civarında Kur’an için tefsir yazılmıştır. Allah emeği geçen bütün âlimlerden razı olsun ve kendilerine bol hayırlar ihsan etsin, âmin.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap