Siyaset

KONSENSÜSÜN ÖNEMİ- 2

(Dünden devam)

Farklı inançlara, gelenek ve kültürlere kucak açan, farklı fikir, görüş ve düşüncelere hayat hakkı tanıyan demokrasilerde, bir çok temel prensiplerde ve ana esaslarda konsensüs sağlanması ve milli bir mutabakatın temini mümkündür.

Milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü, Ezan, bayrak, temel hak ve hürriyetlerin teminatı olan demokrasiye gönülden inanmak gibi diğer temel unsurlar, üzerinde uzlaşma sağlayabileceğimiz milli, manevi ve moral değerlerimizdir.

Batılı devletler tarafından  demokrat olduğu tartışılan ve resmi ideoloji ile idare edildiği söylenen şu güzel ülkemizde, resmi ideolojiden uzak ve temel değerler etrafında konsensüs sağlanarak, çok kültürlülük ve çok sesliliğe zemin hazırlansa, kısa zamanda memleketin hem ilerlemesi, hem de birlik ve beraberliğin daha kolay sağlandığı görülecektir. Zora dayalı bir birliktelik yerine, gönül rızasına dayalı bir kardeşliğin tahakkuk ettiği müşahede edilecektir. Milleti, ilke ve inkılaplar adına  zorla bir arada tuttuğunu zannedenler bile, bu birlikteliğin nasıl temin edildiğine şaşıracaklardır.

Konsensüs, uzlaşma veya mutabakat yalnız sloganla olmaz. İnanarak ve uzlaşmaya zemin hazırlayarak olur. Nasıl olsa bu uzlaşma er veya geç de olsa gerçekleşecektir. Bunu bilerek yahut bilmeyerek geciktirenler akıllarını başlarına almalıdırlar. Sivil, demokrat, temel hak ve hürriyetleri esas alan yeni bir anayasa, gerçekleşecek bir konsensüsün temelini teşkil edecektir.

Farklı fikirleri ve ideolojileri savunan partiler arasında, bahsi geçen değerler etrafında bir konsensüse ihtiyaç olduğu kadar, İslâm dinine hizmet eden cemaatler arasında da bir uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Başkasını kötüleyerek kendi fikrine kıymet verdirmek fikrinde olmamak ve asayiş ve hürriyet taraftarı olmak gibi şartlara riayet etmekle, dinî cemaatler maksat birliği yapabilirler. İhtilaf etmemek ve birbirlerinin aleyhinde olmamak şeklinde bir ittifakı temin edebilirler. Böylece, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket eden ve diğer meslekler ile uğraşmayan hizmet grupları, aralarındaki konsensüsü ve uzlaşmayı sağlamış olurlar.

Müslümanlar ile Hristiyanların dindar ruhanilerinin ittifakının gündeme geldiği günümüz şartlarında, en geniş daireden en dar dairelere kadar ciddi ve samimi anlamda bir konsensüse, hem milletimizin hem de kudsi hizmetimizin ihtiyacı olduğu kesin bir hakikattir. Gerginliklerde elem ve keder, uzlaşmada ve barışta hayır ve rahmet vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap