İnsan Ve Toplum

KIYAMETİN ORTAYA ÇIKAN ALÂMETLERİ- 2

(Dünden devam)

İnsanların gözleri önünde tarihte emsali az görünür kıyamet alâmetleri göründüğü halde, bütün bunlardan hâlâ ders alıp kendisine çeki düzen veremeyen insanların haddi hesabı yok. Güneş batıdan doğduğu zaman her şeyi anlayacak fakat o zaman da iş işten çoktan geçmiş olacaktır.

İnsanlık tarihinde ilk defa Nuh Tufanında görülen tufan hadisesi, 25 Aralık 2004 tarihinde gerçekleşen ve Asya Tufanı olarak isimlendirilen felâkette, Pasifik okyanusunun derinliklerinde bin kilometrelik bir fay hattının kırılmasıyla meydana gelen deprem olayında, otuz kırk metrelik tusunami denilen dev dalgalar sahil şeridindeki şehirleri yuttu ve üç yüz binden fazla insanın ölümüne ve çoğunun kaybolmasına sebep olduğu gibi, geride kalanların evsiz kalmasına da sebep oldu. Haram ve sefih bir hayatın zirve yaptığı altın sahiller denilen yerler bir nevi cehenneme döndü.

Türkiye’de ise, 17 Ağustos 1999 tarihinde vuku bulan büyük Marmara depremi, aralarda meydana gelen nice depremler ve nihayet 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve on bir ili etkileyen Kahraman Maraş depremleri şehirlerin harabeye dönmesine, toplamda yüz binden fazla insanın ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına sebep oldu. Yüz on milyardan fazla maddi kayıplara da sebep oldu. Bütün bunlar neyin habercisiydi?

Dünyanın bir çok yerlerinde gerçekleşen büyük depremler gibi, Pakistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem üç buçuk milyon insanı ortada bıraktı. Yüz bine yakın insanın ölümüne ve bir şehrin ve nice kasabaların haritadan silinmesine sebep oldu. Bunlar gibi daha ismini sayamadığımız çok büyük depremler oldu ve şimdi de devam ediyor. Hiroşima ve Nagazaki gibi iki Japon şehrine atılan ve iki yüz elli bin insanın toplu ölümüne sebep olan iki atom bombası gibi olaylar “Kıyamete yakın âni ve toplu ölümler olur.” hadis-i şerifinin verdiği haberleri doğruluyor.

Dünya insanlığının genelinde, insanlık dışı işlerin ve ahlâksızlığın en aşağılık derecelere yuvarlanması, fuhuş ve zinanın alenileşmesi, erkek ve kadınların kendi cinsleriyle bedeni zevklerinin tatmini cihetine gitmesi ve kadın ticaretinin milletler arası boyutlarda olması da gerçekleşen haberler arasında. Seksen, yüz kat ve üzerindeki gökdelen denilen yüksek binalar yapmada Asya kıt’asındaki devletlerin, Batılı devletler ile  yarışması da, kıyametin yakın olduğunun alâmetlerindendir.

Bir İslâm ülkesi olmasına rağmen, uyuşturucu ve içki tüketiminin ülkemizde ve dünya genelinde artması da çok ilginçtir. Radyo, Televizyon, cep telefonu, İnternet ve diğer teknolojik imkânlar ile dünyanın âdeta küçük bir köy haline dönüşmesi; hızlı tren, araba ve uçaklar ile zaman ve mesafelerin kısalması da hep gerçekleşen ve haber verilen kıyametin alâmetleri arasındadır.

Ancak, bütün bu ortaya çıkan olumsuzluklara karşılık, onları tamir edecek bir Nur dünyaya yayılıyor. Bu Nur, Kur’an ve iman Nurudur. Risale-i Nurlar ile yapılan iman ve Kur’an hizmetleri insanlığın  yüzünü güldürecek ve nice insanların dünya ve âhiretlerini cennete döndürecektir, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap