İnsan Ve Toplum

KIYAMETİN ORTAYA ÇIKAN ALÂMETLERİ- 1

Yaklaşık beş milyar yıldan beri uzayın nihayetsiz boşluğunda, güneşe bağlı olarak döndürülen ve iyice yaşlanan dünyamız, âhirzaman denilen son dönemini yaşıyor. Kıyamete yakın meydana geleceği hadis-i şeriflerle haber verilen alâmetlerin çoğu gerçekleşti.

Maddi imkânların çoğaldığı ve teknolojik nimetlerin zirveye çıktığı bu son yüz yılda, maalesef insanlığın gafleti de son derece ziyadeleşti. Her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını zanneden ve bu yüzden Allah’a sırt dönerek inkâr ile karşılık veren nankör insanlar haddinden fazla çoğaldı.

Bahsi geçen gaflet ve nankörlük  o kadar insanlığı sardı ki, inanan insanlar bile âhiretin elmas gibi nimetlerini bildiği halde, cam parçası gibi değersiz dünya nimetlerini severek ve bilerek âhiret hayatına tercih eder hale geldi. Ehl-i dünyaya özenmek ve onlara benzer bir hayat sürmek, ehl-i imanda genel bir hastalık olarak görülmeye başlandı. “Onlar,  severek dünya hayatını, âhiret hayatına tercih ederler.” ayetinin sırrı ortaya çıktı. Dünyevileşme denilen hastalık bu olsa gerek.

20. Yüz yıl, çok büyük felâket ve helâketlerin yaşandığı bir asır oldu. Dinsizlik ve ırkçılık adına ortaya çıkan cereyanlar, dünyayı ateşe veren birinci ve ikinci dünya savaşlarında, seksen milyon kadar insanın ölümüne ve üç yüz milyondan fazla insanın yaralanıp sakat kalmasına sebep oldu. Toplu katliamlar birbirini kovaladı. Rusya ve Çin’de icra edilen komünist devrimlerinde on milyonlarca insan katledildi. Çeçenistan’da, Bosna’da, Filistin’de, Afganistan’da, Irak’ta ve şimdi de Gazze’de milyonlarca insanın kanı oluk gibi akıtıldı ve hâlâ da akmaya devam ediyor. “Kıyamete yakın büyük savaşlar ve toplu katliamlar yaşanacak.” hadisinin verdiği haberler gözlerimizin önünde cereyan ediyor.

Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetlere nankörlük ile karşılık veren insanlığı, Cenab-ı Hak şiddetli depremlerle ikaz edip sarsıyor. Bu dehşetli gaflet hastalığından kurtulmalarını istiyor. Fakat, genel gidişata bakılırsa insanlığın bunlardan ders almadığı gözlemleniyor. Son yüz yılda depremler çok fazla arttı. Dünyanın her tarafını dolanan ve birbirini takip eden deprem felâketleri insanlığı korkuttu ve dünyamızın iyice ihtiyarladığını hatırlattı. Bu olaylar karşısında insanın ne kadar âciz olduğunu gösterdi. Fakat bu gaflet denilen örtü meğer ne kadar kalınmış! (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap