Ahiret

KIYAMETİN KOPMASI MÜMKÜN MÜ?

Kâinatın sonu anlamına gelen kıyametin kopması ve âlemin harap olması gayet kolaydır ve Allah bütün semavi kitaplarda sürekli insanları uyarmaktadır.

Necm Suresi 57. ayet “Kıyamet yaklaştıkça yaklaşmiştır.” Yine aynı Sure 60.ayet “Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Habersiz oyalanıyorsunuz.” A’raf Suresi 18.ayet “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun zamanını Ondan başkası açıklayamaz. O, göklere de, yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir.” Muhammed Suresi 18. ayet “Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Gibi ayetlerle Allah kullarını sürekli ikaz etmektedir.

Cenab-ı Hakkın bin bir isimleri arasında ism-i azam olan isimlerden biri de Kayyum ismidir. Kayyum ismiyle Allah (c.c.) kâinata kıyam, beka ve devam vermektedir. Kâinata tecelli eden kayyumiyet cilveleri, kâinatı ayakta tutmaktadır. Atomlardan güneş sistemine ve fezayı dolduran kütlelerin yer çekimlerinden galaksiler arası genel çekime kadar bilinen çekim kanunları, Kayyum ism-i azamının âlemdeki tezahürleridir. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “Eğer, o cilve-i Kayyumiyet bir dakikada yüzünü çevirse, bir kısmı küre-i arzdan bin defa büyük milyonlarla küreler, feza-i gayr-ı mütenahi boşluğunda dağılacak, birbirine çarpacak, ademe dökülecekler.” (Lem’alar s. 940)demektedir.

Evet, kıyametin kopması an meselesidir. Allah’ın kudreti için gayet kolaydır. Acaba biz bu dehşetli hakikate karşı hazır mıyız? Önemli olan bu noktadır.

www.asyanur.info

Reklam

1 Yorum

Yorum Yap