Makaleler

KIYAMET ÖNCESİ NUR ASRI- 2

(Dünden devam)

Telif ettiği ve Risale-i Nur adını verdiği Kur’an tefsirlerinde bahsi geçen hakikatlere işaret eden Bediüzzaman Hazretleri “Koskoca Çin’i, yarı Avrupa’yı ve Balkanları istila eden bir komünist kuvvetini, bu vatanı istilasından geri durduran, ne siyasi dehalar ve ne de askeri kuvvetler değildir. Ancak, onu durduran yegane kuvvet, hakaik-ı imaniye ve Kur’an’iye dersleridir.” diyerek, Risale-i Nur tefsirlerinin ifa ettiği büyük fonksiyona dikkat çekmiştir.

Allah’ı inkâr cereyanına karşı mağlûp düşen Hristiyanlık dünyasında, Risale-i Nur eserlerinin ve Nur Talebelerinin icra ettiği müspet neticeler “Ahirzamanda Hazret-i İsa (as) yeryüzüne inecek ve şeriatımla amel edecek.” “Hazret-i İsa (as) gelir, namazda Hz. Mehdi’ye iktida eder (uyar).” mealindeki hadis-i şerifler, Hristiyanlığın tâbi, İslâm’ın metbu (tâbi olunan) makamında kalarak ittifak edeceğini ve bu ittifak neticesinde büyük bir kuvvet kazanarak, müşterek düşmanları olan dinsizlik ve Allah’ı inkâr cereyanına darbe vurup fikren öldüreceğini, Bediüzzaman tespit etmiştir.

Evet, mânen bir nevi Müslümanlığa dönüşerek hurafe inanışlardan sıyrılan, Müslüman İsevileri ünvanını alan ve Müslümanlar ile ittifak ederek büyük bir kuvvet kazanan Hristiyanlık dini ve her iki semavi dinin mensuplarının ortak gayretleri ve müşterek çalışmaları neticesinde, 21. asır Kur’an’ın hükmettiği bir NUR ASRI olacaktır, inşaallah.

Şayet dünyanın yüz küsur sene kadar bir ömrü kalmışsa, geçmiş asırların bütün karanlıklarına bedel, parlak bir nur bütün dünyayı aydınlatacak ve genel bir DÜNYA BARIŞI dairesinde bir saadet-i beşeriyeyi, bütün insanlık görecek ve tadacaktır.

Ondan sonrası ise, bütün semavî dinlerin haber verip ittifak ettiği ve yeni fenlerin de doğruladığı Kıyamet gerçekleşecektir. Kıyametle kâinat, Yüce Kudret tarafından harap edilecek fakat âhiret şeklinde tekrar yaratılarak ebediyet ve sonsuzluk kazanacaktır. Dünya imtihanını kazanan müminler cennete giderlerken, kâfirler ve münafıklar da cehenneme konulacaklardır.

Bu dünyada, bazen kâfirlerin müminlere galip gelmesi, âhiret âleminde hakkın batıla galip ve kâfirlerin de ebediyen mağlûp olmasıyla son bulacaktır. Bizim imanımız ve inancımız kesinlikle böyledir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap