İnsan Ve Toplum

KIYAMET ÖNCESİ İLGİNÇ TARİHLER- 2

(Dünden devam)

“Ümmetimden bir taife Kıyametin kopma vaktine yakın bir zamana kadar hakkı tutmaya bakacaktır.” hadis-i şerifini ebced ve cifir ilmiyle tahlilini yapan Bediüzzaman Hazretleri “Lâ tezalü taifetün min ümmeti” Rumi tarihiyle 1542 ve Milâdi tarihi itibariyle 2126 eder.

“Zâhirine alel hak” Rumi 1506, Milâdi 2090 eder. “hatta ye’tiyallahü bi emrih.” Rumi 1545, Milâdi 2129 tarihine tekabül eder. Risale-i Nur Talebelerinin iman ve Kur’an hizmetine ne zamana kadar devam edeceğini düşündüğü bir sırada, Ramazan-ı Şerifin onuncu gününün ikinci saatinde birden kalbine bu hadisin ihtar edildiğini söyleyen Bediüzzzaman, 2090 Milâdi tarihine kadar âşikâre ve gâlibâne hizmetler yapılacağını, sonra 1542 tarihine, yani Milâdi 2126 yılına kadar gizli ve mağlubiyet içinde irşat ve tenvir vazifesini sürdüreceğini; sonra 1545 tarihinde yani Milâdi 2129 yılında kâfirlerin başına Kıyametin kopmasına ima ettiğini ve bütün bunların Allah’ın ilminde olup, en doğrusunun Allah tarafından bilinebileceğini ifade eder.

Fatiha-i Şerifede, sırat-ı müstakim üzerinde olan, yani dosdoğru yolda gidenleri tarif eden “Ellezine en amte aleyhim.” fıkrasının şeddesiz 1506 veya 1507  ederek “Zâhirine alel hak” fıkrasının rakam değerine aynen denk gelmesi, hadis-i şerifin imasını teyit edip, remiz derecesine yükseltmesi de çok anlamlıdır.

Böylece, Risale-i Nur Talebelerinin taifesi, âhirzamanda Ehl-i Sünnet Vel Cemaat denilen o büyük taifenin âhirlerinde makbul bir grup olacağına işaret edildiği anlaşılır.

Kur’an-ı Kerim’in ve hadis-i şeriflerin Kıyametle ilgili imalı işaretleri yanında, ilim adamları da bir takım hesaplamalar yapmaktadır. Güneş sistemine bağlı bir yörüngede döndürülen ve her yetmiş altı yılda bir dünyaya en yakın mesafeden geçen Halley Kuyruklu Yıldızı, en son 1986 yılında yakınımızdan geçti. Bundan  yüz kırk sene sonra, ikinci defa geçişinde Allah’ın emriyle  dünyamıza çarpması Kıyametin kopmasına sebep olabilir.

Hatta, üç mil genişliğindeki “Swift Tuttle” adındaki kuyruklu yıldızının, saniyede altmış bir bin kilometre hızla dünyanın üzerine doğru geldiği ve hesaplanan 14 Ağustos 2126 tarihinde dünyaya çarpacağı ve bir milyon atom bombasından daha fazla etki yapacağı söyleniyor.

Bütün bu anlatılanlar, ancak yaklaşık tahminlerdir. Yine de en doğrusunu Allah bilir. Kıyamet, kâinatın harap olması ve tekrar dirilmek üzere ölmesidir. Bizim ölümümüz ise kendi kıyametimizdir. Kendi kıyametimiz kopmadan, ölümsüzlük ülkesine hazırlık yapmak ve Allah’ın emir ve yasaklarına boyun eğerek, istikamet üzere hayatımızı geçirmek ise, yapılabilecek işlerin en doğru olanıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap