İnsan Ve Toplum

KIYAMET ÖNCESİ İLGİNÇ TARİHLER- 1

Allah’ın ilmi ezelden ebede kadar olmuş ve olacak bütün hadiseleri, mekânları ve zamanları kuşatmıştır. O ilmin haricinde hiç bir şey kalamaz ve ondan saklanamaz.

Henüz vukua gelmemiş gaybî olayları sadece Allah bilir. Allah’tan başkası gaybı bilemez. Mugayyebat-ı hamse denilen beş şey vardır ki, bunlar yalnız Allah’ın ilmindedir. Bunlar da: 1-) Ana rahmindeki çocuğun bütün insanlardan farklı olan siması ve manevi kabiliyeti. 2-) Henüz gaybda olan ve şahadet âleminde belirtileri bulunmayan bir yağmurun ne zaman yağacağı. 3-) İnsanın yarın maddi ve manevi ne kazanıp ne kaybedeceği. 4-) İnsanın ne zaman ve nerede ve ne şekilde öleceği. 5-) Kıyametin ne zaman kopacağı.

İslâm âlimleri “Gaybı Allah’tan başka kimse bilemez.” ayetine karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek için, gaybdan haber vermeyi yasak görmüşlerdir. Haber verenler de, yalnız işaret suretinde perdeli ve kapalı olarak haber vermişlerdir.

İstikbalden haber vermekte kullanılan ilim ise, ebced ve cifir hesabıdır. Arapça harflerin her birinin belli bir rakam değeri vardır. Bu ebced hesabı, İslâm dininden önce de bilinmekteydi. Bu hakikati Bediüzzaman Hazretleri şöyle teyid eder: “Bir zaman Beni-İsrail âlimlerinden bir kısmı huzur-u Peygamberide  sûrelerin başlarındaki elif-lâm-mim gibi kesik harfleri işittikleri vakit, hesab-ı cifri ile dediler ‘Ya Muhammed! Senin ümmetinin müddeti pek azdır.’ Onlara dedi ‘Az değil.’ Sair sûrelerin başlarındaki kesik harfleri okudu ve ferman etti ‘Daha var.’ Onlar sustular.”

Hazret-i Ali’nin (r.a.) Kaside-i Celcelutiyesi baştan nihayete kadar, bir nevi ebced ve cifir hesabı üzerine telif edilmiştir. Hem, Cafer-i Sadık ve Muhyiddin-i Arabi (ks) gibi gaybi sırlar ile uğraşan zatlar ve harf ilminin sırlarına çalışanlar, bu ebced hesabını gaybi bir düstur ve bir anahtar kabul etmişler.” (5. Şua)

İşte, âhirzamandan ve Kıyametten haber veren bir hadis-i şerifi, Bediüzzaman ebced ve cifir ilmiyle tahlil eder ve bir takım tarihler çıkarır. “Lâ tezalü taifetün min ümmeti zâhirine alel hakkı hatta ye’tiyallahü bi emrihi.” Yani: “Ümmetimdem bir taife, Kıyametin kopma vaktine yakın bir zamana kadar hak üzere olmaktan zâil olmayacaktır.” (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap