KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?
Ahiret

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

A’raf Suresi 18. ayette kıyametle alâkalı bir açıklama vardır. “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun zamanını Ondan başkası açıklayamaz.”ferman edilmektedir.

Sevgili Peygamberimiz (asm) “Beş şey vardır ki, yalnız Allah’ın bilgisindedir: 1- Kıyametin ne zaman kopacağı. 2- Hiç bir belirtisi olmadan yağmurun ne zaman yağacağı. 3- Anne karnındaki çocuğu diğer çocuklardan ayıran vasıflarını. 4- İnsanın yarın ne kazanıp ne kaybedeceği. 5- İnsanın ne zaman ve ne şekilde öleceği. Bunları Allah’tan başka kimse bilemez.”mealinde beyanda bulunmuştur. Başka bir hadis-i şerifinde de “Benim ümmetimin ömrü bin beş yüz seneyi pek geçmez.”diye haber vermiştir.

Bediüzzaman Hazretleri “Benim ümmetimden bir taife, kıyametin kopma vaktine yakın bir zamana kadar hakkı tutmaya bakacaktır.”hadisi ile ilgili bir tahlilinde, ebced ve cifir hesabıyla, Rumi takvime göre 1545 tarihini çıkarmıştır. Milâdi takvime göre bu tarih 2129 tarihini gösterir. Bu çıkarım, kesin bir kıyamet tarihi değildir. Ancak kıyametin kopmasının çok uzak bir tarih olmadığına bir delil olur. İlim adamlarının yaptığı fenni hesaplamalarla, 2116-2125, 2135 ve bunlara yakın tarihlere işaretler ediliyor.  Bu hakikate binaen, dünyanın yüz küsur senelik bir ömrü kaldığı anlaşılıyor.

Ne mutlu kâinatın kıyametinden önce kendi kıyametine hazırlık yapabilenlere! Ve ne mutlu Kur’an ve Peygamber’in (asm) yolunu takip edebilenlere! Allah hepimizi o bahtiyarlar topluluğuna dahil etsin, inşaallah.

www.asyanur.info

Reklam