Hayat

KİTAP SEVGİSİ- 2

İslâm büyüklerinin telif ettiği milyonlarca eserlerin üzerinden çok uzun zamanlar geçti.
Zamanımızda gelişen teknolojik imkânlar, basın ve yayın organları, insanları daha çok okumaya ve araştırmaya sevk etmesi gerekirken; maalesef süfli ve nefsani duygulara hitap ettiği için toplumu genelde okumayan, üretmeyen, tüketim çılgınlığına iten vasıtalar haline geldiğinden, cemiyeti seyirci bir kitle vaziyetine düşürdüler. Seksen beş milyonluk bir Türkiye’de sembolik derecede gazete tirajı olması, kitap evlerinden ziyade marketlerin daha çok iş yapması buna açık bir delildir.
Böyle bir toplumda, Risale-i Nurlar sayesinde en çok kitap okuyanlar yine Nur Talebeleridir. “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır.” parolasıyla yola çıkan ve Nur Risalelerinden kaynağını alan yüzlerce kitabı piyasaya sürmekle, cemiyetin imanını kurtarmaya ve İslâm kültürünü ihya etmeye çalışan Yeni Asya Neşriyat, bu konuda önemli bir boşluğu doldurmaya gayret ediyor.
Ancak, toplumun okumama hastalığından kısmen bizlerin de etkilendiğini itiraf etmek lâzım. Çünkü, eskiden yeni çıkan kitapları ve dergileri herkesten önce bizler satın alıp okurken, şimdi ise yeni çıkan kitapları daha çok başkalarının aldığı gözlemleniyor.
Evet, kitap sevgisi bir nimettir, bir mazhariyet ve ayrıcalıktır. Bu ise, en önce Nur Talebelerine lâyıktır. Zira, “OKU” emrine ilk muhatap olanlar samimi Müslümanlardır.
asyanur.info samicebeci.net (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap