İslam ve Kur'an

KİMLİK BUNALIMI- 1

Reklam

Yer tanrısı, gök tanrısı gibi hayali ilâhlara tapınan Orta Asya Türkleri, 9. asırda İslâm dini ile tanıştıktan sonra gerçek kimliğine kavuştular ve asırlarca mensubu olmakla şeref duydukları İslâm dininin bayrağını, dünyanın üç kıt’asında şanla ve şerefle dalgalandırdılar.

Bediüzzaman Hazretlerinin tespitiyle, dünyanın neresinde Türk varsa, Müslüman demektir. Diğer milletler gibi başka bir dine girmiş olanları yoktur. Müslüman olmayan Türkler, Türklükten de çıkmışlardır, Macarlar gibi. Bu itibarla, Türk milletinin kimliği, İslâm dini ile yoğrulmuş. Ondan ayırmak ve ayrı düşünmek kat’iyen mümkün değildir.

Müslüman Türk kimliğini, bin yıldan beri göğsünde bir madalya gibi taşıyan şanlı ecdadımız, hiç bir zaman ondan taviz vermeyi aklının ucundan bile geçirmedi. Tâ ki 1924 yılına gelinceye kadar.

Batılı devletler karşısında hem ilimde, hem de sanayi ve teknolojide geri kalmışlığın verdiği bir kompleksle başlayan Batı hayranlığı ve kendi dinine hor bakma alışkanlığı; zaten Tanzimatla başlayan bu kötü gidişat, cumhuriyetle doruk noktaya ulaşmış ve geri kalmışlığımızın başka sebepleri dikkate alınmadan, doğrudan İslâm dinine yüklenilerek onun dışlanması, yeni uygulamaların temelini oluşturdu.

Bahsi geçen zaafa binaen başlatılan dini dışlayan faaliyetler sonucu yazı değiştirilmiş, kılık kıyafet tebdil edilmiş, Batılı toplumların giydiği şapka kanun yoluyla millete giydirilmeye çalışılmış, takvimden, ağırlık ve uzunluk ölçülerine kadar, İslâm âlemiyle olan ortak değerlerimizin hepsi iptal edilmiş ve daha bir sürü devrimlerle, İslâm ülkeleriyle olan bağlarımız birer birer ortadan kaldırılmıştı.

Bu hadise, tam anlamıyla var olan mevcut kimliğimizin reddi ve yeni bir arayışla içine düşülen bir kimlik bunalımıydı. “Kendi yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenemedi.” kaidesine benziyordu. Ne tam anlamıyla Batılı ve ne de tam Doğulu bir millet olamadık. Devlet baskısı ve dayatmasıyla meydana gelen bu kimlik krizi, belki de bir kaç neslin hem dünya hem de âhiret hayatlarının mahvına sebep oldu. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap